re-integratie kiezen logo

Meer vacatures dan werklozen

17-08-2021- Redactie

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er meer banen dan werkzoekenden zijn. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is dat in 50 jaar niet gebeurd.  


Werkloosheidsontwikkeling

Al drie kwartalen daalt de werkloosheid. In het 2e kwartaal in 2021 waren er nog maar 307.000 mensen werkloos. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Tevens gingen meer werklozen aan de slag dan dat werkenden hun baan verloren. Volgens het CBS was het aantal mensen dat stopte met het zoeken naar een baan bijna even groot als het aantal baanzoekers. Tegenover elke 100 banen staan nu 106 vacatures open. Eind juni stonden in totaal 307.000 vacatures open. 

Sectoren met tekorten

Eerder meldden we al op deze website dat uiteenlopende sectoren te kampen hebben met tekorten: van de horeca tot hoveniers. Net als in het vorige kwartaal blijkt dat de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg de meeste vacatures voor hun rekening nemen. Deze drie sectoren tezamen zijn zelfs goed voor de helft van de openstaande vacatures. Tegelijkertijd zien we over de hele breedte van de arbeidsmarkt het aantal vacatures sterk groeien. Bij sommige sectoren, zoals de horeca, zorgen de coronaversoepelingen voor een extra krapte. Terug naar blog