re-integratie kiezen logo

Leidinggevenden willen geen werknemers met psychische problemen

01-02-2021- de redactie

Mensen die kampen met psychische aandoeningen worden drie tot zeven keer vaker afgewezen voor een baan. Uit onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences blijkt dat werkgevers zich veelal laten leiden door stigma’s en vooroordelen bij het afwijzen van mensen met psychische problemen of een verslaving. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat maar 7 procent van de managers negatieve persoonlijke ervaringen heeft met dergelijke medewerkers.

Bedrijven terughoudend met aannemen met aannemen van werknemers met psychische problemen

Wat wordt verstaan onder psychische aandoeningen

In het Britse vakblad Occupational and Environmental Medicin publiceerden Janssens en Brouwers een artikel over stigma’s en vooroordelen op de werkvloer met betrekking tot psychische aandoeningen. Volgens hen bestaat veel onwetendheid bij leidinggevenden over werknemers met psychische klachten. Het blijkt dat werkgevers vooral mensen zonder krasje willen aannemen. aan wie niks mankeert, aldus Janssens. Maar wat verstaan werkgevers dan onder mensen met een psychische aandoening. Het blijkt dan te gaan om mensen die kampen met depressies, autisme of angsten. Bepaald geen kleine groep, want 43 procent van de Nederlanders krijgt ooit zo'n psychische aandoening, en dan wordt burn-out of overspannenheid volgens Janssens geen eens meegerekend. 

43% van de Nederlanders krijgt ooit een psychische aandoening

De blik van leidinggevenden op psychische aandoeningen

Uit Tranzo-onderzoek onder 670 leidinggevenden in alle Nederlandse sectoren blijkt dat de meerderheid (64%) gereserveerd staat tegenover het aannemen van sollicitanten met psychische aandoeningen. Daarnaast zou een derde niet opteren voor het aannemen van werknemers die ooit psychische problemen hebben gehad, ook als die problemen niet meer actueel zijn. Des te opmerkelijker dat slechts 7% van die managers daadwerkelijk negatieve ervaringen heeft met dergelijke medewerkers. Dat betekent dus ook dat na herstel het stigma aan hen blijft kleven met arbeidsdiscriminatie tot gevolg.

Terug naar blog