re-integratie kiezen logo

Intentieverklaring voor succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie

17-11-2021- Redactie

Eind oktober gaven diverse beroepsverenigingen en brancheorganisaties een gezamenlijke intentieverklaring af om hun ambitie voor de de doorontwikkeling van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) kracht bij te zetten. In deze verklaring, die in samenwerking met het UWV tot stand kwam, benadrukken de verschillende partijen dat ze de BAR beschouwen als een belangrijke eerste stap. Daarbij wordt in eerste instantie vooral gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal en een uniform begrippenkader. 

In de intentieverklaring staat hierover het volgende geschreven: “Bij de re-integratie hanteren we als beroepsgroepen soms andere begrippen of gebruiken we begrippen anders. Bij iedereen is er daarom behoefte aan een instrument dat de belastbaarheid en mogelijkheden voor re-integratie eenduidig vastlegt. Hiervoor wordt de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) ontwikkeld. De eerste release van dit wetenschappelijk onderbouwde instrument, de ‘BAR 1.0’, is in mei 2021 opgeleverd”

In die eerste versie van de BAR, waar in de verklaring naar wordt verwezen, zijn behalve een “eenduidige begrippenkader” nog een aantal andere plannen genoemd, zoals:

  • Het samenstellen en online zetten van veelgestelde vragen (FAQ’s) over het instrument en de verdere ontwikkeling hiervan; 
  • De inzet van mensen en middelen voor het vervolgonderzoek naar de BAR (miv 2022); 
  • Oproep aan leden en professionals om actief mee te werken aan pilots, trainingen en intervisies. Onderaan de streep moet dit alles een bijdrage gaan leveren aan een “succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie”.

De intentieverklaring is in zijn geheel online terug te lezen via deze link.


Terug naar blog