re-integratie kiezen logo

Het Open Raam: persoonlijke ontwikkeling en loopbaancoaching

21-02-2016- de redactie

Vanuit Amsterdam-West is Emmie Leenen al sinds 2007 actief als zelfstandig coach. Met haar organisatie Het Open Raam helpt ze mensen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Ze vertelt ons meer over de aard van haar re-integratietrajecten, de ZelfKennisMethode en de mooie resultaten die ze voor haar cliënten weet te bereiken.

 Emmie Leenen van Het Open Raam


Je bent gecertificeerd ZKM-coach. Welke voordelen heeft dat voor je cliënten?

'Voor een cliënt doet het er in eerste instantie niet toe waarmee ik werk. Het gaat om het resultaat. Als klant in een restaurant wil je ook niet in de keuken kijken, als je gaat eten. Je wilt gewoon lekker eten. Vanwege dat resultaat en de achterliggende wetenschappelijke fundering, heb ik voor de ZKM gekozen, de ZelfKennisMethode (ZKM). Mijn certificering betekent dat ik conform het kwaliteitssysteem van de ZKM-vereniging werk. Een soort keurmerk.  


Met de ZKM wordt de vinger op onbewuste patronen en bepalende gevoelens gelegd. Wanneer dat gebeurt kunnen dingen heel specifiek en op langere termijn veranderen. Dat is de kracht en het voordeel van de methode. De cliënt kent zichzelf beter, omdat zijn gedrag en (vaak belemmerende) denkwijzen in de context van zijn levensverhaal duidelijk wordt en daardoor verandering kan plaats vinden.

Een groot pluspunt van de methode is de meetbaarheid. De enige coachingsmethode, naar ik weet, met een evaluatiesysteem! Voor, na afloop van het onderzoek en een jaar na de begeleiding vindt er een evaluatie plaats. Hieruit blijkt dat het zelfonderzoek het zelfbeeld van cliënten significant laat stijgen. Dit gaat gepaard met meer ontspanning en regie in het leven van mijn cliënten. De algemene tevredenheid na een traject is een 8.6'


 Wat kun je ons vertellen over de re-integratietrajecten van Het Open Raam?

'Het eerste deel van mijn re-integratietrajecten is zelfonderzoek. Waar sta je, wat is van invloed geweest op je situatie, welke persoonlijke kenmerken spelen een rol, hoe communiceer je? Maar ook vragen als: waar wil je naar toe, op de korte en langere termijn? 
 
Soms geef ik re-integratiebegeleiding na ziekte, of een ongeluk. Maar over het algemeen krijg ik vaker te maken met psychische en emotioneel-sociale oorzaken van verzuim, zoals bijvoorbeeld met burn-out. Veel werknemers hebben met werkdruk te maken. Ingrijpende omstandigheden zoals een scheiding, verhuizing of de dood van een geliefde kunnen aanleiding zijn voor een mindere periode op het werk. Wanneer er al werkdruk is en iemand sterk gericht is op de behoeften of prikkels van de omgeving, kan dat net de druppel zijn, zoals met burn-out. Het gaat nooit alleen om de externe verwachtingen, maar vooral HOE een ieder zich daartoe verhoudt. Echt goed zorgen voor jezelf in je werkomgeving is niet makkelijk. Zelfonderzoek kan daarbij helpen en tot succesvolle re-integratie leiden. Ik begeleid veel burn-out gerelateerde klachten, maar ook bore-out. Een minder bekende klacht, maar net zo ziekmakend.
 
De cliënt gaat gaandeweg het re-integratietraject, ook door observatie in de dagelijkse praktijk, effectiever gedrag en keuzemogelijkheden ontwikkelen. Nieuwe paden in de blanke sneeuw, noem ik het. Dit geeft een gevoel van ontspanning en bevrijding bij de cliënt, omdat hij/zij ziet dat het werkt. Als collega is de cliënt weer op de passende manier zichtbaar.
 
Naast de ZKM werk ik met de digitale individuele training "Uit je hoofd, in je lijf', Voice Dialogue en mindfulness. Afgestemd op de vragen en voorkeuren van de cliënt.' 

Welke diensten naast re-integratie bied je nog meer aan?

'Naast re-integratie begeleid ik ook managers met betrekking tot leiderschap en meer effectiviteit. De hedendaagse managementfunctie is veeleisend, ook op communicatief gebied. Vaak is een manager of (te) directief of vermijdend in leidinggeven. Het gaat vaak om een spanningsveld tussen die twee. Na een begeleidingstraject is een leidinggevende veel beter in staat om te doen wat hij/zij moet doen, in meer ontspannen contact met collega's. 
 
Ik begeleid mensen ook bij loopbaanheroriëntatie. Soms weten mensen niet meer hoe ze verder moeten. Moeten ze een andere richting ingaan? Een andere branche opzoeken? Of toch blijven bij hun huidige werkgever? Hen help ik ook met zelfonderzoek, soms in combinatie met praktische begeleiding, bij hun verkenning op de arbeidsmarkt. Bij carrièreswitches is het erg belangrijk goed te weten wat je motieven voor nieuw werk zijn, hoe je ervaring daarbij aansluit. Je verhaal over moet goed in mekaar zitten, zowel schriftelijk als verbaal. Of ik begeleid bij de verkenning van de arbeidsmarkt. Hoe kun je in gesprek komen, waar liggen kansen, zonder die frustrerende vacatures op sites? 
 
Ook komen klanten regelmatig na een loopbaanonderzoek tot de conclusie dat ze niet per se bij hun werkgever weg willen. Doordat ze beter hebben geleerd te verwoorden wat ze willen ontwikkelen of nodig hebben. Dan kunnen er soms hele leuke ontwikkelkansen binnen de organisatie ontstaan.'


Wat is je visie op loopbaanbegeleiding?

'Hoe beter je jezelf kent, met meer bewustzijn en reflectie, hoe meer grip je hebt op je functioneren en loopbaankeuzes. Dat geeft een gevoel van vrijheid, ontspanning en plezier uiteindelijk. Ik word er ontzettend blij van als ik dat bij mensen zie ontstaan. Eer mensen daar zijn, zijn ze ook hun pijn en angsten tegengekomen. Verandering gaat altijd met pijn gepaard. Maar dan heb je ook wat!'
 

Welk algemeen advies zou je afsluitend werknemers en werkgevers willen meegeven?

'Tegen werkgevers zou ik willen zeggen: Investeer in je menselijk kapitaal. Dat wordt dubbel en dwars terugverdiend. Wanneer je mensen zichzelf beter laat leren kennen, krijg je loyalere werknemers.

En tegen werknemers: Schaam je niet om te erkennen dat je soms een ander, bijvoorbeeld een coach, kunt gebruiken om nieuwe stappen te maken. Het kan voorkomen dat je er even niet uitkomt, vastloopt, of een moment van stilstand hebt. De dialoog met een coach kan dan heel veel doen. Via de coach geef je jezelf antwoorden. Natuurlijk met ondersteuning van de juiste methodiek, goede vraagstelling en professionaliteit van de coach.'  


Terug naar blog