re-integratie kiezen logo

Happel Company: experts in re-integratie

16-06-2016- de redactie

We spreken met Stijn Happel, directeur van Happel Company. In dit informatieve interview heeft hij tips voor werkgevers en werknemer die te maken krijgen met re-integratie. Ook vertelt hij over de twee nieuwe diensten die de IRO gaan vervangen per 1 juli 2016. En natuurlijk zijn we benieuwd naar zijn toekomstvisie voor de re-integratiemarkt als ervaren re-integratiespecialist.   

Ernst Happel van Happel Company

1. Kun je ons wat meer vertellen over de re-integratiediensten van Happel Company?

'Re-integratie omvat alle activiteiten die nodig zijn om iemand die langdurig is uitgevallen terug te begeleiden naar werk. Als re-integratiebedrijf word je meestal ingeschakeld als werkhervatting bij de eigen werkgever niet meer te realiseren is. Dan start het zogenoemde 2e spoor, waarbij we werken aan het vinden van passend werk bij een andere werkgever. Vaak wordt na een jaar ziekte het tweede spoor geadviseerd door de bedrijfsarts. Dat is het moment waarop wij in beeld komen, want wij zijn specialisten in dat 2e spoor.  

Wat we in zo'n traject doen is grofweg onder te verdelen in drie fases: In kaart brengen wat de cliënt voor mogelijkheden heeft, rekening houdend met de beperkingen waardoor hij/zij is uitgevallen. Daarbij kijken we ook naar de persoonlijke wensen en voorkeuren. Dit levert een persoonlijk profiel op. Vervolgens matchen we dat persoonlijk profiel met de arbeidsmarkt. We kijken waar op de arbeidsmarkt vraag is naar de (rest)capaciteiten van de cliënt. In de derde fase doen we alles wat nodig is om de medewerker écht aan het werk te helpen. Soms is een stage of werkervaringsplek een goede tussenstap, of wordt de medewerker een tijdje gedetacheerd bij een andere werkgever. Dit zijn stuk voor stuk stappen om de medewerker uiteindelijk aan betaald werk te helpen bij een nieuwe werkgever. Verder werken we natuurlijk aan een goed cv, een netwerkstrategie en goed gebruik van social media.'

2. Waar is Happel Company actief in Nederland?

'Het werkgebied van Happel Company omvat de steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Arnhem. Ook in de plaatsen daaromheen zijn we actief, denk aan Haarlem, Leiden, Delft, Capelle aan den IJssel IJssel, etc. We maken dan gebruik van flexibele coachruimte, die huren we voor de tijd die we nodig hebben.'

3. Welke tips heb je voor werkgevers die zich willen prepareren op re-integratie maar weinig budget hebben?

'Het begint inderdaad bij 'prepareren', voorbereiden. Zorg dat je de spelregels kent, en je verantwoordelijkheden. Laat de zaak niet op zijn beloop, want er is veel winst te behalen bij een goede, strakke verzuimbegeleiding. Als eenmaal het tweede spoor ingezet moet worden, ontkom je niet aan het maken van kosten: een goed re-integratietraject kost tijd, dus ook geld. 

Laat de zaak niet op zijn beloop, want er is veel winst te behalen bij een goede, strakke verzuimbegeleiding
 
Als werkgever wil je uiteraard zo weinig mogelijk kosten maken voor een medewerker die al een hele tijd niet of minder productief is, maar ook hier geldt dat 'goedkoop' op 'duurkoop' kan uitlopen: UWV kan nog altijd een loonsanctie opleggen als je te weinig aan re-integratie gedaan blijkt te hebben.
 
Goed werkgeverschap betekent dat je ook oog hebt voor het belang van de medewerker. En ja, daar hangt een prijskaartje aan. Wij proberen daarbij altijd met de werkgever uit te komen. In overleg goed inkaderen wat we gaan doen, tussentijds blijven afstemmen, en bijvoorbeeld niet de hele periode tot aan de WIA-keuring offreren, maar eerst drie of zes maanden, en er dan vervolgens alles aan doen om binnen die tijd resultaat te boeken. 
 
Maak als werkgever vooral een zorgvuldige afweging tussen prijs en kwaliteit. Er worden heel diverse tarieven gehanteerd; staar je niet blind op de prijs alleen: krab je als werkgever achter de oren bij een erg hoge of een erg lage aanbieding, gebruik je gezond verstand en hou het resultaat voor ogen: de medewerker elders aan het werk, en geen vervelende verrassingen voor de werkgever aan het eind van de rit.'

4. En wat zou je werknemers adviseren die na ziekte met re-integratie te maken krijgen (1e en 2e spoor)?

'Ik las laatst: 'ziekte overkomt je, verzuim is een keuze'. Dat is wat zwart-wit, maar laat wel zien dat je invloed hebt op het verloop van verzuim. We bedoelen niet de medische aspecten, maar jouw inzet om werk te maken van herstel en re-integratie. Je bent samen met je werkgever verantwoordelijk voor je re-integratie, dus blijf in contact en in gesprek, wacht niet af tot 'ze' van zich laten horen.

Hoe actiever je bent, des te meer hou je regie over je re-integratie

Hoe actiever je bent, des te meer hou je regie over je re-integratie: kom bijvoorbeeld met voorstellen voor tijdelijke aanpassingen in je werk, of werk op een andere afdeling. Zo zorg je er ook voor dat je niet op de glijbaan naar inkomensverlies terecht komt.'

5. Jullie verzorgen ook re-integratietrajecten voor UWV cliënten, maar wie komen daar eigenlijk voor in aanmerking? En kunnen cliënten zelf een re-integratiebureau kiezen? 

'Ja, dat zijn de zogenaamde IRO-trajecten, voor mensen die een Ziektewet- of WIA-uitkering van het UWV hebben. Recent heeft het UWV aangekondigd dat de IRO's per 1 juli 2016 aanstaande komen te vervallen. Er komen twee nieuwe diensten voor in de plaats: Werkfit Maken en Naar Werk. Eigenlijk wordt het re-integratietraject zoals het was, in tweeën geknipt. Zo houdt het UWV meer regie over de dienstverlening. Zij bepalen bijvoorbeeld precies hoe lang een traject mag gaan duren. Alle re-integratiebureaus mogen via een aanbesteding een aanvraag doen om de nieuwe diensten te mogen leveren. Happel Company is daar nu mee bezig. Als het goed is, kunnen UWV-cliënten dus straks ook nog bij ons aankloppen voor een re-integratietraject. Deze trajecten gelden niet voor mensen met een WW-uitkering. Daar doet UWV zelf het een en ander voor.
 
Net als bij de IRO mogen cliënten in overleg met het UWV zelf een re-integratiebureau kiezen. Dat doen ze door met een paar bureaus een oriënterend gesprek te voeren. Happel Company gaat graag vrijblijvend zo'n gesprek aan.' 

6. Tot slot, wat zijn jouw verwachtingen voor de re-integratiemarkt op de korte en iets langere termijn?

'De re-integratiemarkt is eigenlijk altijd in beweging. Dat is ook niet zo gek, want het onderwerp raakt veel mensen: werkgevers en werknemers, overheid, uitkeringsinstanties, verzekeraars, en er zijn grote bedragen en belangen mee gemoeid. Eerlijk gezegd zijn wij als dienstverlener in re-integratie niet in de eerste plaats gefocust op die trends en ontwikkelingen. Ons belang is om de mensen om wie het individueel gaat - de uitgevallen medewerker en zijn/haar werkgever - de beste dienstverlening te bieden. Dat betekent passende werkhervatting voor de medewerker, kostenbesparing op termijn voor de werkgever. Verandert de regelgeving, dan veranderen wij mee, voor zover dat in ons vermogen ligt.'


Terug naar blog