re-integratie kiezen logo

Grootste toename werkloosheid

22-05-2020- de redactie

Het aantal mensen met een baan is in april met 160.000 gedaald volgens het CBS. Zelfs de grootste toename van de werkloosheid in Nederland sinds deze cijfers worden bijgehouden. Het aantal WW-uitkeringen steeg met bijna 17 procent in vergelijking met de maand ervoor. Dat komt neer op 74.000 nieuwe uitkeringen. Vrijwel alle leeftijdsgroepen en sectoren werden getroffen. De verborgen werkloosheid markeert nog veel.


Fors meer WW-uitkeringen 

In april telde het UWV 74.000 nieuwe WW-uitkeringen. Vooral de sectoren horeca, catering, cultuur, uitzendbedrijven, schoonmaak en detailhandel lieten forse stijgingen zien. Voor de leeftijdsgroepen geldt dat in het bijzonder jongeren van 15 tot 24 jaar met een stijging van 75 procent hard geraakt werden. Bij 35- tot 45-jarigen zien we het aantal nieuwe WW-uitkeringen toenemen met 51 procent. Bij 55-plussers, altijd al een extra kwetsbare groep, zien we een toename van 36 procent.

Verborgen werkloosheid 

Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau, gaf in Nieuwsuur aan dat de toestand op de arbeidsmarkt nog een stuk slechter is dan wat we de officiële cijfers tonen. Het CPB presenteerde een onderzoek naar het aantal uren dat er nog gewerkt wordt sinds het uitbreken van de coronacrisis. Terwijl begin maart de gemiddelde werkweek nog bijna 33 uur telde, was dit eind april nog maar 28,5 uur, een daling van 13 procent. Desalniettemin zijn de officiële werkloosheidscijfers nog bijna onveranderd omdat de overheid momenteel de grootste klappen opvangt.

 

Terug naar blog