re-integratie kiezen logo

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

24-04-2020- de redactie

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen bij het UWV voor de transitievergoeding betaald bij ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

Voorwaarden voor de compensatieregeling transitievergoeding

  • Werknemer is ontslagen wegens een langdurige ziekte.
  • Werknemer had recht op een transitievergoeding.
  • Transitievergoeding is uitbetaald.
  • Werkgever moet deze voorwaarden kunnen aantonen. 
     

 Termijn voor aanvaag compensatie voor transitievergoeding

  • Als de transitievergoeding betaald is voor 1 april 2020 dan kan de aanvraag gedaan worden t/m 30 september 2020.
  • Als de transitievergoeding betaald is op of na 1 april 2020 dan dient de aanvraag binnen 6 maanden gedaan worden.

 

 

Terug naar blog