re-integratie kiezen logo

Breinperspectief: specialist in Niet Aangeboren Hersenletsel

02-11-2015- Redactie

We spreken met Caroline Peters van Breinperspectief over NAH: Niet Aangeboren Hersenletsel. Caroline heeft jarenlang ervaring op het gebied van NAH coaching en re-integratie. In dit interview vertelt ze ons meer over het aantal Nederlanders dat jaarlijks NAH krijgt en de symptomen die daarbij horen. Ook vertelt ze hoe een re-integratietraject voor NAH eruit ziet en en de verschillen met reguliere trajecten. 


1. Kun je ons meer vertellen over NAH? Hoe vaak komt het bijvoorbeeld voor?
 
'Zeker, ik vertel graag wat meer over NAH: Niet Aangeboren Hersenletsel. Een hele mond vol, dat komt omdat mensen nadrukkelijk zich willen onderscheiden van aangeboren hersenletsel. Jaarlijks krijgen ongeveer 160.000 Nederlanders hersenletsel.

Jaarlijks krijgen ongeveer 160.000 Nederlanders hersenletsel

Omdat het letsel ontstaat in de loop van iemands leven, spreken we van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH): een beschadiging van de hersenen door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. Door de gevolgen van die beschadiging ontstaat er een onomkeerbare breuk in de levenslijn en is de kandidaat vaak aangewezen op begeleiding. 

Er zijn verschillende oorzaken van NAH, denk dan aan een traumatisch hersenletsel als gevolg van een ongeluk, een hersenbloeding of een herseninfarct. Maar ook een hersentumor of hersenvliesontsteking kan letsel veroorzaken. De gevolgen zijn voor iedereen anders. Misschien ken je zelf iemand in jouw omgeving die getroffen is door hersenletsel? Veelal is het moeilijk te begrijpen wat er precies aan de hand is, omdat er aan de buitenkant niets te zien is.
 
Wanneer de mensen met hersenletsel zelf vertellen wat ze meemaken, wordt duidelijk hoe ingrijpend het letsel kan zijn. In april 2015 heeft de Hersenstichting een hele avond op tv gewijd aan dit onderwerp in de show Geef om je hersenen met persoonlijke verhalen.'
 
2. Wat zijn typische symptomen van NAH?
 
'Probeer je eens voor te stellen: bijvoorbeeld je merkt dat het niet meer lukt om tv te kijken? Je houdt het nog maar een half uur vol en raakt dan de draad van het programma kwijt. Omdat het zoveel moeite kost om het programma te volgen, voel je de vermoeidheid toenemen. De hersenen moeten hard werken. Of je merkt dat de muziek van de kinderen ineens veel meer irritatie oproept dan voorheen? Omgevingsprikkels zijn niet meer te filteren, zelfs een tikkende klok kan alle aandacht opeisen waardoor het niet meer lukt om je te concentreren. Dit zijn enkele voorbeelden. 

Concentratieproblemen en ernstige vermoeidheid zijn zeer veel voorkomende beperkingen van hersenletsel. Herstel gaat vaak met kleine stappen en er is een lange adem voor nodig. Het kost enorm veel kracht om te snappen wat er aan de hand is. Aan de buitenkant is niets te zien, toch zijn juist de onzichtbare gevolgen het moeilijkst om mee om te gaan. Overigens is het belangrijk om te vermelden dat in het algemeen de kandidaten over dezelfde intellectuele capaciteiten beschikken als voor het letsel.'
 
3. Hoe ziet een re-integratietraject eruit voor een kandidaat met NAH? En zijn er verschillen met een regulier traject?
 
'Een re-integratietraject ziet er in principe hetzelfde uit als een regulier traject; er zijn echter wel accentverschillen. Om succesvol terug te keren naar werk is het belangrijk dat iemand met hersenletsel zichzelf goed kent en in een zekere mate zijn of haar "nieuwe ik" geaccepteerd heeft. Dit is een lange weg en kost veel energie en verwerking van verlies.  
 
Als re-integratiecoach ga ik op zoek naar nieuwe perspectieven zonder te ontkennen dat er beperkingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Samen met de kandidaat op zoek gaan naar de kracht  en naar de talenten, hier ontstaan vervolgens vaak creatieve nieuwe ideeën uit die kunnen leiden tot werk.  

Als re-integratiecoach ga ik op zoek naar nieuwe perspectieven zonder te ontkennen dat er beperkingen zijn
 
Een re-integratietraject voor een kandidaat met NAH verloopt vaak met een uren-opbouwschema. Een voorbeeld uit de praktijk: Silvia (45 jaar) werkt als administratief medewerkster op een belastingkantoor. Zij heeft een herseninfarct gehad. Na een half jaar revalidatie wil Silvia, in overleg met de bedrijfsarts, weer aan de slag. Ze hoopt dat haar vermoeidheidsklachten zullen verminderen wanneer ze weer in haar oude ritme komt. De re-integratiecoach volgt het advies van de bedrijfsarts en adviseert haar om met enkele uren in de week te starten en legt uit waarom. Een kandidaat met hersenletsel heeft langer de tijd nodig om te wennen aan nieuwe situaties, de hersenen met de beschadiging hebben meer tijd nodig om deze informatie te verwerken. Voorzichtig starten met enkele uren in plaats van dagdelen, levert op termijn meer op. Ook het inbouwen van micropauzes is onontbeerlijk om tussendoor te herstellen en het 'hoofd leeg te maken'. Een opbouwschema, verdeelt over enkele maanden, biedt houvast en een structuur. Na enkele maanden kan Silvia weer voor een belangrijk deel haar werk uitvoeren. De kunst is het vinden van goede balans tussen inspanning en ontspanning.'
 
4. Waar moeten werkgevers rekening mee houden bij werknemers met NAH?
 
'Een werkgever is vaak bereid mee te denken in oplossingen en aanpassingen. Bijvoorbeeld het zorgen voor een stilte werkplek of het meedenken in het aanpassen van taken. Het deelnemen aan een vergadering kan bijvoorbeeld zeer intensief zijn voor een werknemer met hersenletsel, regelmatige pauzes of aansluiten bij een belangrijk agendapunt, kunnen oplossingen zijn. Begrip, durf om creatieve oplossingen te vinden, reëel blijven en een open communicatie naar elkaar toe zijn de belangrijkste voorwaarden voor een geslaagde terugkeer naar werk.'
 
5. Kun je tot slot aangeven waarom werkgevers kandidaten met NAH zouden moeten aannemen?
 
'Jazeker: Een kandidaat met NAH brengt een grote betrokkenheid en motivatie mee. De wil om er iets positiefs van te maken is groot. De kennis en kunde van deze kandidaten is veelal up to date en toepasbaar in het werk. Bovendien heeft hun relativeringsvermogen en optimisme een stimulerende invloed op collega 's in een team.

Een kandidaat met NAH brengt een grote betrokkenheid en motivatie mee


De overheid stimuleert werkgevers op allerlei manieren om kandidaten met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Een proefplaatsing kan vooraf aan een dienstverband bij een nieuwe werkgever helpen om zonder grote druk te ervaren hoe de samenwerking kan verlopen. Premiekorting op de brutoloonkosten zorgt voor een interessante compensatie. De no-riskpolis is bedoeld om de kosten bij ziekte te compenseren. Deskundige begeleiding van een jobcoach vergroot de kans op het behoud van de baan. De coach informeert de collega 's en helpt de kandidaat met de inwerkperiode. Door deze extra ondersteuning ontstaat een win-win situatie voor de werkgever en voor de kandidaat. Een tevreden werknemer bij een tevreden werkgever!'  Zoekt u re-integratiebegeleiding bij NAH? Kom dan in contact met re-integratiebureaus in uw regio gespecialiseerd in trajecten voor kandidaten met NAH.


Terug naar blog