re-integratie kiezen logo

Afname steun zzp'ers voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

24-03-2023- Monique Wijnands

De overheid wil vanaf 2027 een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers. De premie voor die AOV bedraagt 8% van het inkomen. Eventuele uitkering kan pas plaatsvinden na één jaar wachttijd en met name dat stuit veel ondernemers tegen de borst. Nog maar 36% van de zelfstandigen is voorstander van dit plan, tegenover 41% in 2021. 

Nog weinig zzp'ers hebben AOV

De KNAB-bank, die vooral rekeningen heeft voor zelfstandigen, maakt zich zorgen over het geringe aantal zzp'ers dat een AOV heeft. Uit eigen onderzoek door KNAB blijkt dat 42% van de ondervraagden geen financieel vangnet heeft in geval van arbeidsongeschiktheid. Twintig procent heeft naar eigen zeggen voldoende eigen vermogen. Slechts 35% is aangesloten bij een broodfonds, crowdsurance of een verzekering. 

'AOV verplicht maken voor iedereen'

Volgens Nadine Klokken, directeur van KNAB, is het grote aantal onverzekerde zzp'ers een sociaal probleem dat opgelost moet worden. De bank ziet dan ook meerwaarde in het verplicht stellen, mits de premie en de wachttijd omlaaggaan. "Om beide te bewerkstelligen is ons advies: maak de AOV verplicht voor alle werkenden, niet alleen voor zzp'ers. En zorg er tegelijkertijd voor dat het aantal schijnzelfstandigen wordt teruggedrongen. Op die manier dragen de grote bedrijven een eerlijker deel bij aan het sociale stelsel." Terug naar blog