re-integratie kiezen logo

Kansen voor re-integratie ten tijde van mismatches

16-10-2021- Redactie

Het gaat gelukkig goed met onze Nederlandse economie. Dat zie je ook direct terug op de arbeidsmarkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde recent nog een stijging van het aantal werkenden (15-75 jaar) in ons land. Toch blijven nog veel vacatures onvervuld, want veel werkgevers zoeken traditioneel nog met name op basis van ervaring en opleiding. Maar daar lijkt nu langzaam verandering in te komen. En dat biedt ook weer kansen voor hen die in hun re-integratieproces zitten. 


Eerst even de cijfers

Er zijn dus weer meer mensen aan het werk. Over de afgelopen drie maanden steeg dat aantal gemiddeld 22 duizend per maand naar 9,1 miljoen in september. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af met gemiddeld 2 duizend per maand. De werkloosheid staat nu op 3,1% van de beroepsbevolking, aldus het CBS. Deze situatie resulteerde zelfs in meer vacatures dan werklozen. Vooral in horeca, zorg, ict en detailhandel zijn er personeelstekorten.

Wat is mismatch op de arbeidsmarkt?

Mismatch is eigenlijk niets meer of minder dan de situatie waarin vraag en aanbod niet goed genoeg op elkaar aansluiten. Dus teveel vacatures voor een bepaalde sector waarin te weinig aanbod van arbeidskracht is. Het is een fenomeen waar arbeidsmarktexperts en economen al tijden voor waarschuwen. Daarbij aangetekend dat de mismatches over de hele arbeidsmarkt plaatsvinden en niet per se binnen één sector of beroep. Dus moet er naar alternatieven gezocht worden. Als oplossing kun je bijvoorbeeld aan her- en bijscholing denken, maar er blijken ook andere best eenvoudige scenario’s denkbaar. 

Oplossing: denk buiten de gebaande paden

Er moet links- of rechtsom een oplossing komen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Daarbinnen lijkt er goed nieuws voor hen die aan het re-integreren zijn en wellicht een overstap naar een totaal andere sector overwegen. Overweeg een sector waar je misschien op papier geen zichtbare ervaring in hebt. En waar je dus op het eerste moment niet snel op zou solliciteren.

Het is tijd voor vaardigheden

Want er is een beweging gaande dat werkgevers meer kijken naar iemands vaardigheden dan zijn of haar specifieke opleiding of werkervaring. Dat is natuurlijk een nieuwe manier van werving en selectie die voor nieuwe mogelijkheden zorgt. En dus stuurt een leraar straks misschien wel een groep productiemedewerkers aan vanwege zijn leidinggevende en communicerende talenten. 

Aan de slag!

Onder de naam CompetentNL heeft het UWV samen met partners al een en ander onder elkaar gezet over deze opkomende trend. CompetentNL geeft een gedetailleerde beschrijving van opleidingen en beroepen op de arbeidsmarkt. Zij beschrijven daarin soft skills en taken en koppelen deze aan beroepen en opleidingen. Dat is inmiddels al voor vijftig beroepen gedaan. Inspirerende voorbeelden van deze nieuwe manier van werken vind je hier.Terug naar blog