re-integratie kiezen logo

'2de spoor trajecten kunnen beter'

19-09-2023- Aangeleverd

De effectiviteit van re-integratietrajecten van zieke werknemers bij een andere werkgever, ook wel bekend als re-integratie 2e spoor, moet én kan beter. Omdat het kleinere werkgevers helpt de wettelijke twee jaar loondoorbetaling te slikken. Omdat de krapte op de arbeidsmarkt vraagt om optimale benutting van de beschikbare beroepsbevolking. Omdat zieke medewerkers met geen of weinig perspectief binnen de eigen organisatie voor een andere werkgever juist een welkome versterking kunnen zijn. En omdat mensen die kunnen en willen werken op hun best zijn als ze deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Het onderzoek dat het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) heeft gedaan naar re-integratie 2e spoor en haar aanbevelingen om het 2e spoor te versterken, komt dan ook als geroepen.

Risico te groot

Angst voor andermans risico uit het onderzoek dat het RSC in juni 2023 presenteerde, blijkt dat veel nieuwe werkgevers het risico om de zieke medewerker van een andere werkgever in dienst te nemen, vaak te groot vinden. Niet gek als je weet dat zij pas na het tweede ziektejaar een no-risk polis kunnen krijgen.

Onvoldoende vertrouwen

Een andere reden waarom werkgevers vaak niet staan te springen om een 2e spoor traject in te gaan, is de re-integratiepartner waarmee zij werken. Niet zelden realiseren zij zich na het eerste ziektejaar van hun medewerker dat ze die meer op prijs dan op kwaliteit hebben geselecteerd. Iets wat enorm grote financiële gevolgen kan hebben bij het uitvoeren van een 2e spoor traject.

Kiezen voor (schijn)veiligheid

De verplichtingen om te proberen de medewerker zo snel mogelijk weer terug te laten keren naar zijn eigen werkplek, staan volgens het RSC vaak haaks op het zoeken naar en vinden van nieuw werk bij andere werkgever. Zo zien de re-integratieadviseurs van RondomWerk vooral bij grotere werkgevers zo'n 30% van de medewerkers weer op de eigen of nieuwe werkplek terugkomen. Maar ook dat mensen in de beginfase van hun spoor 2 traject het vaak moeilijk vinden hun vertrouwde werk(gever) los te laten en verder te (durven) kijken.

Zelf aan zet

Om te kijken aan welke knoppen werkgevers en medewerkers zelf kunnen draaien om te zorgen dat zij vaker de vruchten plukken van de kans om na het eerste ziektejaar buiten de eigen werkomgeving aan de slag te gaan, heeft het RSC onderzocht wat de plaatsingskans van een kandidaat groter maakt.

Arbeidsdeskundige op tijd aan boord

Zo adviseert het RSC een verplichting om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Bij RondomWerk voegen we daar graag aan toe dat het goed is om dat al in een vroeg stadium te doen. Als zowel de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige het eens zijn over welke route het meest passend/succesvol zal zijn, creëert dat voor alle betrokkenen duidelijkheid en zien we de kans op succes met sprongen toenemen.

Aandacht voor rouwverwerking

Tegelijkertijd moet een medewerker ook mentaal klaar zijn om de stap te zetten naar een nieuwe werkomgeving en andere werkzaamheden. Als in het 2e spoor traject geen ruimte is voor deze emoties, kan dat leiden tot suboptimale medewerking of zelfs hernieuwde uitval. Daarom besteden de re-integratieadviseurs van RondomWerk in het begin van het traject altijd extra aandacht aan de mogelijkheden die hun cliënten hebben. Ook is er alle ruimte voor de rouwverwerking en financiële onzekerheid die veel medewerkers voelen als zij afscheid moeten nemen van hun oude baan. Een werkwijze die weliswaar meer ervaring, wil en tijd vergt van een re-integratieadviseur, maar de kans op een succesvolle en duurzame herplaatsing dan ook wel significant vergroot. Bij RondomWerk bedraagt die zelfs maar liefst 66% (twee op drie)!

Vroege, frisse start

De oude werkgever kan zijn zieke medewerker tot einde van zijn of haar 2e ziektejaar detacheren bij de nieuwe werkgever. Zo wordt het financiële risico dat de nieuwe werkgever loopt doordat deze pas na het tweede ziektejaar een no-risk polis kan krijgen, beperkt. Een risico dat in de praktijk overigens zomaar minder groot zou kunnen blijken dan gevreesd. Al was het maar omdat de medewerker vooral heel gelukkig en gemotiveerd kan worden door de frisse start op de nieuwe werkplek.

Last but not least

Het RSC signaleert dat er minimale kwaliteitsvereisten zijn voor re-integratiebedrijven om een spoor 2 traject uit te voeren. Toch kunnen werkgevers een re-integratiepartner beter kiezen op kwaliteit dan op prijs. Om de valkuilen in dit zeker niet risicoloze traject niet alleen te kennen maar ook te kunnen omzeilen, is het belangrijk om voluit te kunnen vertrouwen op je re-integratiepartner. Een van de objectieve handvatten bij het kiezen van zo´n partner is bijvoorbeeld het keurmerk Blik op Werk waarover ook RondomWerk beschikt. Dit onafhankelijke kwaliteitsinstituut wijst de weg naar gekwalificeerde dienstverleners, bewezen methodieken en kennis rondom duurzame arbeidsparticipatie.

Maakt u het verschil?

Wie het slim aanpakt, kan de risico's van een 2e spoor traject behoorlijk inperken. En daardoor zomaar ervaren dat een 2e spoortraject zoveel meer kan zijn dan het verplichte 'vinkje' in een re-integratie traject. Samen met RondomWerk kan het juist het verschil maken tussen een medewerker die misschien nog jaren thuis zit. Of een volgende stap in zijn loopbaan kan maken en daarmee een nieuw begin van zijn werkende leven.

Respect! RondomWerk is een arbodienst en re-integratie partner die meedenkt, aanpakt en doorpakt als u te maken krijgt met verzuim, preventie, gezondheid, re-integratie, vitaliteit of outplacement. Bij ons staat altijd de mens centraal en dat uit zich in onze onderscheidende missie: het respectvol begeleiden van mensen - die kunnen en willen werken - naar een nieuwe of verbeterde werksituatie. Met oog voor de individuele werknemer én het gezonde bedrijf van de opdrachtgever. Wilt u weten hoe wij ook uw menselijke kapitaal bewaken? Vanaf het eerste contact heeft u onze volle aandacht.


Terug naar blog