re-integratie kiezen logo

Blog Re-integratie Kiezen

In ons blog vindt u het laatste nieuws over re-integratie, interviews met re-integratieprofessionals en andere praktische artikelen gerelateerd aan re-integratie.


Met 'snotneusprotocol' de strijd aan tegen griepgolf

25-10-2021

Nu de herfst echt zijn intrede heeft gedaan, dienen ook de eerste griepgevallen zich aan. Dankzij de corona lockdown heeft het griepvirus vorige winter maar weinig kans gehad zich te verspreiden. De vrees is echter dat met het versoepelen van de maatregelen de griepgolf dit jaar heftiger zal zijn dan voorgaande jaren.


Thuis werken bij verkoudheid

Met een zogenaamd ‘snotneusprotocol’ zou het ziekteverzuim binnen de perken gehouden kunnen worden. Bedrijven worden daarmee aangemoedigd om personeel thuis te laten werken zolang ze zich fit genoeg voelen om te werken, maar nog kampen met verkoudheidsklachten. Ook zou de aandacht voor hygiënemaatregelen opnieuw kunnen worden benoemd en aangescherpt.

In de maand september was er al een stijging in het ziekteverzuim waargenomen ten opzichte van de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Waar het gemiddelde verzuimpercentage onder werknemers in augustus nog 3,9 procent was, stond de teller aan het einde van september op 4,2. De verwachting is dat dit in de komende maanden alleen maar verder zal toenemen.

Psychische klachten

Een opvallende trend van het afgelopen jaar was dat er weliswaar minder ziekmeldingen waren, maar dat een relatief hoog percentage zieke werknemers langer dan zes weken thuis zat. Van elke 100 ziekmeldingen zaten er 15 personen langer dan zes weken thuis, tegen 10 een jaar geleden.

Van de niet gewerkte dagen, was dertig procent te wijten aan psychische klachten. “Die werknemers ben je gemiddeld 237 dagen kwijt en met een burn-out zelfs 293 dagen. Dat hakt erin, zeker als je weet dat een dag verzuim gemiddeld 250 euro kost”, volgens bedrijfsarts Truus van Amerongen van ArboNed.

Dat het psychisch verzuim vooral in de zorg en het onderwijs hoog is, zal niemand verrassen. Hoewel de pandemie zeker voor een toename in de mentale druk heeft gezorgd, wordt echter nog niet gesproken over een explosie van psychische klachten. 

Aandacht voor eerste signalen

Arbodiensten raden werkgevers aan om alert te zijn op signalen van stress. Daarnaast worden bedrijven aangemoedigd om ruimte te bieden aan werknemers die een andere verhouding zoeken tussen werken op kantoor en thuis. “Dat is voor iedereen anders en afhankelijk van persoonlijke drijfveren”, aldus Van Amerongen. “Laat daarom ruimte voor eigen regie.”Kansen voor re-integratie ten tijde van mismatches

16-10-2021

Het gaat gelukkig goed met onze Nederlandse economie. Dat zie je ook direct terug op de arbeidsmarkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde recent nog een stijging van het aantal werkenden (15-75 jaar) in ons land. Toch blijven nog veel vacatures onvervuld, want veel werkgevers zoeken traditioneel nog met name op basis van ervaring en opleiding. Maar daar lijkt nu langzaam verandering in te komen. En dat biedt ook weer kansen voor hen die in hun re-integratieproces zitten. 


Eerst even de cijfers

Er zijn dus weer meer mensen aan het werk. Over de afgelopen drie maanden steeg dat aantal gemiddeld 22 duizend per maand naar 9,1 miljoen in september. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af met gemiddeld 2 duizend per maand. De werkloosheid staat nu op 3,1% van de beroepsbevolking, aldus het CBS. Deze situatie resulteerde zelfs in meer vacatures dan werklozen. Vooral in horeca, zorg, ict en detailhandel zijn er personeelstekorten.

Wat is mismatch op de arbeidsmarkt?

Mismatch is eigenlijk niets meer of minder dan de situatie waarin vraag en aanbod niet goed genoeg op elkaar aansluiten. Dus teveel vacatures voor een bepaalde sector waarin te weinig aanbod van arbeidskracht is. Het is een fenomeen waar arbeidsmarktexperts en economen al tijden voor waarschuwen. Daarbij aangetekend dat de mismatches over de hele arbeidsmarkt plaatsvinden en niet per se binnen één sector of beroep. Dus moet er naar alternatieven gezocht worden. Als oplossing kun je bijvoorbeeld aan her- en bijscholing denken, maar er blijken ook andere best eenvoudige scenario’s denkbaar. 

Oplossing: denk buiten de gebaande paden

Er moet links- of rechtsom een oplossing komen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Daarbinnen lijkt er goed nieuws voor hen die aan het re-integreren zijn en wellicht een overstap naar een totaal andere sector overwegen. Overweeg een sector waar je misschien op papier geen zichtbare ervaring in hebt. En waar je dus op het eerste moment niet snel op zou solliciteren.

Het is tijd voor vaardigheden

Want er is een beweging gaande dat werkgevers meer kijken naar iemands vaardigheden dan zijn of haar specifieke opleiding of werkervaring. Dat is natuurlijk een nieuwe manier van werving en selectie die voor nieuwe mogelijkheden zorgt. En dus stuurt een leraar straks misschien wel een groep productiemedewerkers aan vanwege zijn leidinggevende en communicerende talenten. 

Aan de slag!

Onder de naam CompetentNL heeft het UWV samen met partners al een en ander onder elkaar gezet over deze opkomende trend. CompetentNL geeft een gedetailleerde beschrijving van opleidingen en beroepen op de arbeidsmarkt. Zij beschrijven daarin soft skills en taken en koppelen deze aan beroepen en opleidingen. Dat is inmiddels al voor vijftig beroepen gedaan. Inspirerende voorbeelden van deze nieuwe manier van werken vind je hier.Prinsjesdag 2021: tegemoetkoming kleine werkgevers loondoorbetaling bij ziekte

23-09-2021

Hoewel het kabinet een demissionaire status heeft, staat er voor 2022 toch het nodige op het programma op het gebied van re-integratie en sociale zekerheid. Een belangrijk onderdeel daarbij vormen het verlagen van de kosten voor kleine werkgevers bij arbeidsongeschiktheid. Re-integratie Kiezen zet de plannen en vooruitzichten van Prinsjesdag 2021 op een rijtje. 


Kleine werkgevers ontlast bij langdurige ziekte

De loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers wordt goedkoper. Door de gedifferentieerde premie gaan kleine werkgevers minder Aof-premie betalen dan grote werkgevers vanaf 1 januari 2022.

Voor kleine werkgevers zal per 1 januari 2022 bovendien gelden dat zij relatief minder kwijt zullen zijn aan de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. In 2022 zal hier € 300 miljoen extra beschikbaar voor worden gemaakt. 

Premies WW omlaag

De premies die werkgevers moeten betalen voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) waaruit de WW-uitkeringen worden betaald, gaan per 1 januari 2022 omlaag. De Wet Arbeidsmarkt in Balans regelt dat er twee premietarieven zijn binnen het AWf: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden. Het lage tarief gaat omlaag naar 2,2 procent en het hoge tarief gaat omlaag naar 7,2 procent.


MKB Nederland vraagt aandacht voor de verzuim-ontzorg-verzekering

14-09-2021

Een werknemer die langdurig uit de running is vanwege een ziekte. Dat is allereerst natuurlijk een nachtmerrie voor de werknemer zelf. De gevolgen zijn vaak immens groot en nauwelijks te overzien op het eerste gezicht. Maar ook voor een werkgever komt er veel kijken bij een langdurige uitval van een werknemer. MKB Nederland vraagt nu met de campagne ‘Loondoorbetaling bij ziekte’ aandacht voor de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.


Check snel jouw opties

Een onderdeel van de campagne is de vernieuwde website loondoorbetalingbijziekte.nl. Als werkgever kun je daar terecht om te checken wat jouw beste verzekeringsoptie is. Aangezien het complexe materie is, filtert MKB Nederland de informatie en brengt deze overzichtelijk terug tot slechts een paar punten. Op die manier kunnen ondernemers zich goed voorbereiden op langdurig ziekteverzuim. 

Welke van de vier kies jij?

In principe zijn er op dit moment vier opties voor ondernemers:
1. Geen verzekering en de kosten zelf dragen.
2. Verzekeren tegen loondoorbetaling, maar zelf de re-integratie regelen.
3. Vergoeding van de loondoorbetaling en ondersteuning van de ondernemer bij de re-integratie.
4. MKB-verzuim-ontzorgverzekering. 

Wie, wat en waar?

Die laatste verzekering kwam vorig jaar tot stand in overleg met werkgeversorganisaties in ons land. Het is bedoeld om alle verplichtingen rond loondoorbetaling makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken in het geval van een langdurige ziekte. De MKB-verzuim-ontzorgverzekering vangt het financiële risico op van de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Diverse verzekeringsmaatschappijen bieden de verzekering aan, die in principe de meest brede en vergaande dekking biedt dit vlak. 

Toch nog weinig animo

Toch is op dit moment het animo voor de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering niet groot. De organisatie noemt dat opvallend omdat werkgevers bij langdurige ziekte twee jaar het loon moeten doorbetalen en verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Eerder liet demissionair minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weten dat de coronacrisis daar mede debet aan was, maar ook dat er nog weinig kennis is bij de werkgevers op dit gebied. 


UWV stopt met terugvorderen voorschotten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

31-08-2021

Het UWV stopt met het terugvorderen van voorschotten voor WIA-uitkeringen. Het gaat dan om zieke mensen die na maanden wachten op hun keuring toch geen recht blijken te hebben op een WIA-uitkering. Voorschotontvangers kunnen in financiële problemen komen als ze het bedrag dat over een langere periode tot stand is gekomen opeens moeten terugbetalen. 


Achterstanden

Volgens de wet moeten mensen die een aanvraag doen voor een WIA-uitkering binnen acht weken gekeurd worden. Als dit niet lukt dan kom je in aanmerking voor een voorschot. Zo wordt voorkomen dat je lang zonder inkomen komt te zitten. De praktijk is echter dat het UWV met werkachterstanden kampt, versterkt door de coronamaatregelen. Het duurt nu gemiddeld ruim drie maanden en soms wel een jaar voordat iemand wordt gekeurd. Gebleken is dat sommige voorschotontvangers in financiële problemen geraken omdat ze met terugwerkende kracht een periode zonder inkomen komen te zitten. Voor 2021 verwacht het UWV 18.000 niet op tijd te kunnen keuren. 

Maatregelen

Het UWV heeft na overleg met het ministerie van sociale zaken nu besloten om te stoppen met het terugvorderen van de voorschotten. Ook is er een speciaal team WIA-voorschotten opgezet dat persoonlijk contact gaat zoeken met betrokkenen. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om bij een voorschot alvast te starten met de re-integratiedienstverlening. UWV-bestuurder Guus van Weelden geeft aan het niet redelijk te vinden dat mensen de dupe worden van vertragingen waar zij geen invloed op hebben. De maatregel geldt voor iedereen die op 1 januari 2020 een voorschot had of daarna een voorschot gekregen heeft. Wie al het voorschot helemaal of gedeeltelijk heeft terugbetaald, krijgen het geld teruggestort.


Werknemers met kanker of herseninfarct gebaat bij gespecialiseerde re-integratiebureaus

24-08-2021

Mensen met kanker, hersenletsel, een burn-out of chronische vermoeidheid, voelen zich beter geholpen bij een gespecialiseerd re-integratiebureau dan bij de bedrijfsarts. Dat zegt hoogleraar en revalidatiearts Coen Van Bennekom in het NRC


Complex re-integratieproces

Het re-integratietraject na een herseninfarct, burn-out of kanker is vaak complex. Werknemer en werkgever moeten onder deze moeilijke omstandigheden uitdokteren of en hoe er in de toekomst weer gewerkt kan worden. In dat proces spelen arts, bedrijfsarts, UWV, zorgverzekeraar en werkgever en werknemer allemaal een rol, en elk met hun eigen belang. Om dit complexe re-integratieproces in goede banen te leiden gaan bedrijven steeds vaak in zee met gespecialiseerde re-integratiebureaus. Naast bijzonder hoogleraar revalidatie en arbeid aan de Universiteit van Amsterdam is Van Bennekom als revalidatiearts gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel (NAH) verbonden aan het Noord-Hollands revalidatiecentrum Heliomare. Volgens hem zijn patiënten vaak gebaat bij dit soort bureaus omdat ze zich bij deze begeleiding beter gehoord en erkend voelen dan bij een regulier re-integratiebureau of de bedrijfsarts. 

Nog te weinig kennis bij UWV en bedrijfsartsen

Volgens Van Bennekom is het goed dat er meer gespecialiseerde re-integratiebureaus bijkomen voor kanker, hersenletsel of burn-out. 'Ik denk dat het goed is dat er mensen zijn die kennis hebben van jouw situatie – en of het dan een heel bureau moet zijn of gespecialiseerde mensen binnen een regulier bureau, maakt me niet zoveel uit.' Tegelijkertijd wijst hij er op dat het ook gewoon een markt die naast goede ook slechte bureaus kan aantrekken. Maar volgens Van Bennekom is het werkelijke probleem dat er nog te weinige specifieke kennis zit bij het UWV en revalidatie- en bedrijfsartsen. Zo noemt hij het voorbeeld van niet-aangeboren hersenletsel dat veel onzichtbare gevolgen kent. Het is lastig voor het re-integratieproces als de kennis van de bedrijfsarts hierover tekort schiet. Gespecialiseerde re-integratiebureaus hebben als voordeel hebben dat er vaak re-integratiecoaches werken die zelf kanker of een chronische ziekte hebben of hadden en dat wordt door werknemers en patiënten herkend en gewaardeerd.


Meer vacatures dan werklozen

17-08-2021

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er meer banen dan werkzoekenden zijn. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is dat in 50 jaar niet gebeurd.  


Werkloosheidsontwikkeling

Al drie kwartalen daalt de werkloosheid. In het 2e kwartaal in 2021 waren er nog maar 307.000 mensen werkloos. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Tevens gingen meer werklozen aan de slag dan dat werkenden hun baan verloren. Volgens het CBS was het aantal mensen dat stopte met het zoeken naar een baan bijna even groot als het aantal baanzoekers. Tegenover elke 100 banen staan nu 106 vacatures open. Eind juni stonden in totaal 307.000 vacatures open. 

Sectoren met tekorten

Eerder meldden we al op deze website dat uiteenlopende sectoren te kampen hebben met tekorten: van de horeca tot hoveniers. Net als in het vorige kwartaal blijkt dat de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg de meeste vacatures voor hun rekening nemen. Deze drie sectoren tezamen zijn zelfs goed voor de helft van de openstaande vacatures. Tegelijkertijd zien we over de hele breedte van de arbeidsmarkt het aantal vacatures sterk groeien. Bij sommige sectoren, zoals de horeca, zorgen de coronaversoepelingen voor een extra krapte. Ziekteverzuim terug op niveau van voor corona

31-07-2021

In het 2e kwartaal is het aantal ziektemeldingen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt de Arbo Unie. Het ziekteverzuim is daarmee terug op het niveau van voor de coronacrisis. Tegelijkertijd meldden werknemers zich het afgelopen kwartaal minder lang ziek. De gemiddelde verzuimduur nam dus af.  


Terug naar het oude ziekteverzuim


In het coronajaar 2020 waren er opvallend weinig ziektemeldingen. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het thuiswerken waardoor bijvoorbeeld de gebruikelijke griep zich op kantoor niet kon verspreiden. Maar als mensen zich ziek meldden in 2020, was het gemiddeld genomen wel langer. Inmiddels ligt het ziekteverzuim weer op het niveau van 2018 en 2019. De gemiddelde verzuimduur nam af: van 18 dagen in het 2e kwartaal vorig jaar naar 6 dagen in het afgelopen kwartaal. Het verzuim nam bij de overheid toe met 28 procent, in het basisonderwijs met 26 procent, in de industrie met 19 procent. 

Psychisch verzuim


Bedrijfsarts Corné Roelen van de Arbo Unie noemt het opvallend dat het psychisch verzuim, waaronder een burn-out, het afgelopen kwartaal is afgenomen. Je verwacht dat het thuiswerken, de sociale inperkingen en alle andere beperkingen tezamen tot een hoger psychisch verzuim zouden leiden. Maar dat viel dit jaar alleszins mee. Tegelijkertijd waarschuwt Roelen in een persbericht voor te veel optimisme. 'In tijden van crisis werken mensen vaak op adrenaline en op de automatische piloot door. Dat kan lang goed gaan, maar op een gegeven moment komt toch de man met de hamer.'Blog