re-integratie kiezen logo

Blog Re-integratie Kiezen

In ons blog vindt u het laatste nieuws over re-integratie, interviews met re-integratieprofessionals en andere praktische artikelen gerelateerd aan re-integratie.


 

Op zijspoor zetten van zieke werkneemster: prijskaartje van een miljoen euro

Het op een zijspoor zetten van een zieke werkneemster is een Fries ziekenhuis duur komen te staan. Uit de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland blijkt dat de zorginstelling de klinisch chemicus all ...

16-05-2024
Redactie
 

Alarmerende stijging van arbeidsongeschikten boven de 60 jaar

De stijgende pensioenleeftijd en een te hoge werkdruk zijn de oorzaken van een toenemend aantal 60-plussers dat arbeidsongeschikt raakt. Dit constateert het UWV nu, terwijl de vakbonden al langer roep ...

18-04-2024
Bart Langereis
 

UWV deelde in 2023 aanmerkelijk minder boetes uit aan uitkeringsgerechtigden

Het UWV constateerde dat in 2023 veel minder mensen met een uitkering de regels rond de inlichtingenplicht overtraden. Waren dit er in 2022 nog ruim 10.000, in 2023 daalde dit naar 6600 personen. Hoe ...

18-04-2024
Bart Langereis
 

Waarom krijgen zieke werknemers soms geen arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Als je te ziek bent om te werken, kun je een WIA-uitkering krijgen. Tenminste in theorie. Maar de realiteit voor sommige Nederlanders, vertelt een ander verhaal. NRC sprak met drie van hen. "Als bankd ...

02-03-2024
Lisa de Vente
 

Advies commissie: hervorming nodig voor arbeidsongeschiktheidsstelsel

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) presenteerde recent een rapport met aanbevelingen om het arbeidsongeschiktheidsstelsel drastisch te hervormen. De commissie, ...

01-03-2024
Lisa de Vente
 

Alcoholverslaving en grensoverschrijdend gedrag geen reden tot ontslag

Een aan alcohol verslaafde werkneemster vertoonde grensoverschrijdend gedrag naar haar werkgever. Er volgde ontslag op staande voet. De werkneemster stapte naar de rechter, die vervolgens het ontslag ...

20-02-2024
Bart Langereis
 

Argwanende werkgever laat zieke werkneemster volgen door detective: rechter veegt ontslag van tafel

Als een werkneemster zich ziek meldt met ernstige migraineklachten ontstaat er argwaan bij de werkgever. De werkneemster zou onder andere gesignaleerd zijn bij een tuincentrum en een evenement. De wer ...

18-02-2024
Bart Langereis
 

Het kabinet wil dat zestigplussers de mogelijkheid houden om langer een uitkering te krijgen

Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken wil de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) met vier jaar verlengen. De wet is bestemd voor mensen die na hun zestigste werkloos raken en g ...

02-02-2024
Bart Langereis
 

UWV in de fout met miljoenen aan boetes: 'Dit had niet mogen gebeuren'

Het UWV heeft maar liefst 5000 boetes teruggedraaid, die de organisatie onterecht zou hebben opgelegd. Het gaat om boetes aan cliënten die nog bijverdiensten hadden naast hun uitkering, maar verzuimd ...

15-01-2024
Bart Langereis
 

UWV bestuursvoorzitter roept politiek op om wet- en regelgeving te versimpelen

UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps roept de formerende partijen op de wet- en regelgeving te versimpelen. "De complexiteit van de uitvoering is altijd veel groter dan je aan de formatietafel kan bed ...

29-12-2023
Bart Langereis
 

Verontrustend: langdurig verzuim door psychische klachten fors gestegen

Volgens de arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed is over een periode van twaalf maanden het langdurig verzuim door psychische klachten met acht-en-een-half procent gestegen. Met de juiste en tijdig ...

21-12-2023
Bart Langereis
 

Verzekeringsartsen willen zich afsplitsen

Een groep verzekeringsartsen overweegt een eigen onafhankelijke medische dienst te starten. Zij vinden de werkwijze binnen het UWV tijdrovend geworden vanwege administratieve vereisten en omdat cliën ...

01-12-2023
Redactie
 

Opnieuw toename burn-out gerelateerde klachten

Zo'n drie procent van de Nederlandse werknemers bleek in 2022 overspannen te zijn of een burn-out te hebben als gevolg van het werk. Dat komt naar voren uit een recent gepubliceerd rapport v ...

27-11-2023
Monique Wijnands
 

Forse stijging aantal WIA-uitkeringen

Het aantal mensen dat een beroep doet op de WIA neemt aanzienlijk toe. In 2023 zullen er naar verwachting 60.000 nieuwe mensen in de WIA stromen. Dat is een toename van 8 procent. Dit blijkt uit het U ...

24-11-2023
Redactie
 

Transparantie en privacy afwegen: Ziekte vermelden op je cv

Solliciteren vormt altijd een uitdaging. Eerdere periodes van ziekteverzuim of werkloosheid als gevolg van ziekte maken het proces echter extra complex.  Een van de precairste en persoonlijk ...

14-11-2023
Aangeleverd
 

Explosief arbeidsconflict: anonieme klachten over leidinggevende kost werkgever tonnen

Op de Hogeschool Inholland in Den Haag klaagden vijf collega's zich over het gedrag van een leidinggevende. Er zou een angstcultuur en onveilige werkomgeving zijn. Na maanden van proces kreeg de besch ...

01-11-2023
Bart Langereis
 

Onwetendheid uitkeringsgerechtigden over aanvullende uitkering tot sociaal minimum

Veel mensen met een UWV-uitkering weten niet dat ze recht hebben op een aanvulling tot het sociaal minimum om armoede te voorkomen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspec ...

25-10-2023
Bart Langereis
 

Wordt vervolgd: UWV kijkt opnieuw naar 460 fraudezaken

In juli maakte de NOS bekend dat het UWV gegevens verzamelde van ingelogde gebruikers. De landsadvocaat tikte het UWV op de vingers, omdat deze zich niet hield aan de privacywet. Het UWV staakte daaro ...

19-10-2023
Monique Wijnands
 

Het arbeidsongeschiktheidsstelsel onder de loep

Het eerste rapport van het arbeidsongeschiktheidsstelsel is gepresenteerd. Voor hun onderzoek sprak de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) circa honderd mensen ...

11-10-2023
Redactie
 

'2de spoor trajecten kunnen beter'

De effectiviteit van re-integratietrajecten van zieke werknemers bij een andere werkgever, ook wel bekend als re-integratie 2e spoor, moet én kan beter. Omdat het kleinere werkgevers helpt de wettel ...

19-09-2023
Aangeleverd
 

Verwijtbaar handelen tijdens re-integratie kost werkgever ruim 2 ton.

Een zieke werknemer onder druk zetten tijdens een re-integratietraject en het negeren van een advies van een bedrijfsarts kan een werkgever duur komen te staan. 

19-09-2023
Bart Langereis
 

Stiekem volgen van zieke werknemer komt werkgever duur te staan

Voor het spioneren van een zieke werkneemster ga je als werkgever niet over een nacht ijs. De kantonrechter is stellig: het laten volgen van een werknemer is slechts aanvaardbaar onder zeer bijzondere omstandigheden.

12-09-2023
Bart Langereis
 

Ondanks personeelstekort weinig werk voor mensen met arbeidsbeperking

Ondanks schreeuwende arbeidstekorten komen mensen met een arbeidsbeperking nog steeds moeilijk aan het werk. Branchevereniging Cedris maakt zich zorgen. 

11-09-2023
Monique Wijnands
 

Sterke afname van langdurig werklozen

Het aantal langdurig werklozen is de afgelopen tien jaar flink afgenomen. Er zijn nu 47.000 mensen. die twaalf maanden of langer geen werk hebben. 

25-08-2023
Redactie
 

Het UWV verzamelde illegaal gegevens van mensen met WW-uitkering

Het UWV heeft illegaal gegevens verzameld van mensen met een WW-uitkering. Dat gebeurde om te achterhalen of uitkeringsgerechtigden illegaal in het buitenland verbleven terwijl ze een uitkering ontvingen. 

15-07-2023
Redactie
 

Visie van werknemer voortaan vast onderdeel van Plan van Aanpak

Vanaf 1 juli 2023 is ook de mening van de werknemer een vast onderdeel van het Plan van Aanpak. Doelstelling is het vergroten van de onderlinge betrokkenheid tussen de werknemer en de werkgever tijden ...

01-07-2023
Redactie
 

Werkgevers schakelen vaker bedrijfsrecherchebureaus in voor ziekmeldingen

Bij bedrijfsrecherchebureaus komen steeds meer onderzoeksaanvragen voor verzuimfraude binnen. Toch kun je niet zo maar een ziekteverzuimcontrole uitvoeren. 

26-06-2023
Redactie
 

Zo moet het niet: verwaarlozing zieke werknemer kost bank een vermogen

Het begon allemaal in 2019. De desbetreffende medewerker - al in dienst sinds 1997 - kreeg als enige van zijn team geen bonus. De man meldde zich daarop ziek met burn-outklachten. De jaren erop ontaardden in veel ellende. 

22-06-2023
Peter Schouten
 

UWV pleit voor flexibiliteit rondom uitkeringen

Het UWV pleit in een brief voor meer flexibiliteit met uitkeringen. De huidige regels staan namelijk vaak snelle oplossingen in de weg. Een van de knelpunten is de WW-uitkering.

21-06-2023
Redactie
 

Merendeel zelfstandigen tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Driekwart van de zzp'ers wil geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Dat meldt de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) na raadpleging onder de achterban. En als die er toch komt, ...

25-05-2023
Redactie
 

WIA vastgelopen volgens Rekenkamer

De WIA is 'onuitvoerbaar' en 'onrechtmatig'. Dat stelt althans de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wachten ...

17-05-2023
Redactie
 

Het UWV blijft kampen met achterstand WIA-beoordelingen

De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is fors gestegen. Eind 2021 wachtten 12.000 mensen op een medische keuring voor toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering; inmiddels zijn dat er 17.000.

20-04-2023
Monique Wijnands
 

'Veel verzuim heeft geen medische oorzaak'

Veel werkverzuim heeft geen medische oorzaak, volgens Rudo Vissers van de arbodienst Paradigma Groep in een artikel van Trouw. Een statement dat de aandacht trekt in tijden van stijgend verzuim en een ...

14-04-2023
Redactie
 

Een verplichte, maar betaalbare AOV voor zelfstandigen

In 2027 zijn alle zelfstandigen verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te hebben. Dit heeft minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) afgesproken met de vakbonden en werkgevers. Volgens Van Gennip zal deze AOV 'betaalbaar' zijn.

05-04-2023
Monique Wijnands
 

Afname steun zzp'ers voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

De overheid wil vanaf 2027 een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers. De premie voor die AOV bedraagt 8% van het inkomen. Eventuele uitkering kan pas plaatsvinden na één ja ...

24-03-2023
Monique Wijnands
 

Stijging ziekteverzuim door hoge werkdruk

Wederom lag het ziekteverzuim van de meeste bedrijfstakken in het vierde kwartaal van 2022 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, zo blijkt uit de cijfers van 2022 van het CBS. Het stijgende ...

21-03-2023
Monique Wijnands
 

Bijstandsgerechtigden niet goed genoeg begeleid

Bijstandsgerechten worden niet goed genoeg begeleid. Jaarlijks wordt circa 800 miljoen euro besteed aan de begeleiding van mensen in de bijstand. Om dat effectief in te zetten zou er meer onderzoek moeten komen om vast te stellen welke instrumenten voor welke cliënten het beste werken.

07-03-2023
Redactie
 

Ministers willen een eenvoudiger en efficiënter re-integratiebeleid voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

De ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoedebeleid) willen de re-integratie eenvoudiger en efficiënter organiseren. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie ...

17-02-2023
Monique Wijnands
 

Werkgevers verlagen functie-eisen in de zoektocht om personeel

Voor Nederlandse bedrijven is het steeds moeilijker om vacatures te vullen. De meeste werkgevers zien te weinig reacties op een vacature of merken dat geïnteresseerden niet voldoen aan de gestelde ei ...

06-02-2023
Monique Wijnands
 

2023: drie miljard meer aan uitkeringen

Dit jaar moet waarschijnlijk 3 miljard euro meer uitgetrokken worden voor uitkeringen. Vooral de uitgaven aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stijgen hard. Het UWV verwacht in 2023 in totaal 24 milj ...

03-02-2023
Redactie
 

CNV wil compensatie voor arbeidsongeschikten

Arbeidsongeschikten verdienen steeds minder dan werkenden. Ze ontvangen netto een kwart minder geld. Zij betalen zelfs drie keer meer belasting over hun inkomen. Het CNV pleit daarom voor belastingvoo ...

05-12-2022
Redactie
 

Zestigplussers die nog kunnen werken arbeidsongeschikt verklaard

Ongeveer vijfduizend zestigplussers die nog kunnen werken worden volledig arbeidsongeschikt verklaard. Achterstanden bij medische keuringen en een lage baankans voor zestigplussers liggen hier aan ten ...

02-12-2022
Redactie
 

Steeds minder werklozen ontvangen een WW-uitkering

Slechts een op de negen werklozen ontving het afgelopen kwartaal een WW-uitkering. In dezelfde periode twee jaar geleden was dat nog een op de vijf. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Tegelijkertijd ...

25-11-2022
Redactie
 

Werkstress grote aanjager burn-outklachten

Een op de zes werknemers had vorig jaar te maken met burn-outklachten. Vooral de hoge werkdruk is hier debet aan. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het TNO en het CBS.Klac ...

14-11-2022
Redactie
 

Werkgevers blijven huiverig voor arbeidsbeperkten

Werkgevers blijven huiverig om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit fenomeen blijft opduiken, ook nu in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Nieuwsuur besteedde hier onlangs aandac ...

25-10-2022
Redactie
 

Einde aan daling WW-uitkeringen

De werkloosheid is in september verder gestegen. Volgens het CBS had 3,8 procent van de beroepsbevolking geen werk. Het aantal WW-uitkeringen steeg licht. Daarmee is een einde gekomen van een maandenlange daling.

20-10-2022
Redactie
 

Elke beroepsgroep in Nederland kent nu krapte

De krapte op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal is zo hoog opgelopen dat inmiddels alle beroepsgroepen een tekort hebben aan personeel. Dat meldt het UWV.  

22-09-2022
Redactie
 

Activerende dienstverlening WIA onderzocht

Sinds 2017 zet het UWV extra in op het ondersteunen van WGA-gerechtigden. Deze intensivering werd onderzocht door onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers voor de periode 2017-2021. Hun midte ...

20-09-2022
Redactie
 

UWV ontdekt fraude met Ziektewetuitkeringen door buitenlandse uitzendkrachten

Het UWV is een onderzoek gestart naar fraude met Ziektewetuitkeringen. Het gaat om uitkeringsfraude door Slowaakse uitzendkrachten. Inmiddels zijn er al uitkeringen stopgezet of tegengehouden.100 geva ...

16-09-2022
Redactie
 

Voorlopig geen arts meer bij keuring 60-plussers

Het UWV gaat werknemers van 60 jaar en ouder die een uitkering aanvragen voor arbeidsongeschiktheid zonder arts keuren. Arbeidsdeskundigen mogen voortaan beoordelen of 60-plussers in aanmerking komen ...

19-08-2022
Redactie
 

UWV actualiseert Werkwijzer Poortwachter

Het UWV heeft een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer, versie 1 augustus 2022, geeft werkgevers, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en re-integr ...

18-08-2022
Redactie
 

Extra subsidie voor re-integratie GGZ-patiënten

Er komt extra subsidie beschikbaar voor de re-integratie van GGZ-patiënten voor 2022 en 2023. Dat heeft minister Carola Schouten aangekondigd. Ongeveer twee duizend mensen kunnen via IPS-trajecten ee ...

11-08-2022
Redactie
 

Kosten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stijgen volgend jaar flink

De kosten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gaan in 2023 hard omhoog. Het grootste deel van de stijging van de sociale lasten in 2023 is terug te voeren naar de Wet Werk en Inkomen (WIA).&nb ...

27-07-2022
Redactie
 

Ondersteuning voor volledig arbeidsongeschikten die willen werken

Het UWV gaat hulp bieden aan volledig arbeidsongeschikten die willen werken. Dat blijkt uit een conceptregeling van minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). Ons land kent ...

24-07-2022
Redactie
 

Werkgevers laten kansen liggen op krappe arbeidsmarkt

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kunnen werkgevers meer doen om mensen aan het werk te helpen, personeel te behouden of te voorkomen dat mensen uitvallen. Zo laten zij kansen liggen b ...

12-07-2022
Redactie
 

Bijverdienen in bijstand moet eenvoudiger

Op dit moment zitten ruim 400.000 mensen in de bijstand. Zij kunnen maar moeilijk werk vinden ondanks de arbeidskrapte. Bovendien mogen zij op bijna geen enkele manier geld ontvangen, zoals hulp van v ...

21-06-2022
Redactie
 

Subsidie voor herstel en re-integratie zorgpersoneel met long covid

Werkgevers kunnen  vanaf vandaag subsidie aanvragen om zorgmedewerkers met long covid langer in dienst te houden. Zo wordt voorkomen dat mensen in de zorgsector arbeidsongeschiktheid worden verkl ...

15-06-2022
Redactie
 

Ondanks recordkrapte nog veel werkloze 55-plussers

Nog steeds zijn er tienduizenden ongewenst werkloze 55-plussers ondanks de recordkrapte op de arbeidsmarkt. Ruim 55.000 ouderen willen aan de slag maar het lukt ze niet om een baan te krijgen. Het goe ...

13-06-2022
Redactie
 

Werkloosheid naar historisch laag niveau

De werkloosheid is in april verder gedaald. Volgens het CBS waren er 316.000 werklozen. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking. De trend van de zeer lage werkloosheid zet zich daarmee voort. De me ...

21-05-2022
Redactie
 

ME-patiënt in gelijk gesteld bij hoogste rechter in strijd voor IVA-uitkering

Patiënten die zonder uitzicht op herstel lijden aan ME/CVS hebben wel recht op een IVA-uitkering. Dat heeft de hoogste rechter bepaald in een juridische strijd die een ME-patiënt voerde tegen u ...

15-05-2022
Redactie
 

Re-integratie complex bij long covid

Long covid is een nog onbekende ziekte en dat maakt de re-integratie van werknemers extra lastig. De praktijk leert dat het voor de betrokken partijen lastig is om te bepalen wanneer iemand met long c ...

10-05-2022
Redactie
 

Een arbeidskundige achtergrond vergemakkelijkt het gesprek over beperkingen versus functiebelasting

Met Reliance HR Solutions krijg je grip op jouw personeelszaken. Naast ondersteuning in personeelsadministratie en advies bij casuïstiek, heeft Reliance HR Solutions veel ervaring met verzuim en zijn ...

30-04-2022
Redactie
 

Extra instroom in de WIA

De stijging van mensen met een WIA-uitkering is vorig jaar bovengemiddeld gestegen. Dat meldt het UWV dat onderzoek doet naar de oorzaken van de extra instroom in de WIA. De eerste resultaten tonen da ...

29-04-2022
Redactie
 

Grote achterstanden medische beoordelingen UWV

Eind 2021 wachtten 12.000 mensen op een beoordeling voor het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een nog groter aantal wacht op een herbeoordeling. Dit blijkt uit het jaarverslag d ...

25-04-2022
Redactie
 

42 procent krijgt arbeidsongeschiktheidsuitkering door psychische klachten

In het jaar 2020 gold voor zeker 4 op de 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dat deze werd verstrekt vanwege psychische klachten. Dit is daarmee gelijk ook de meest voorkomende grond voor arbeidsonge ...

18-03-2022
Redactie
 

Eerste ronde van STAP budget al na drie dagen op

Met ingang van 1 maart 2022 konden mensen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor een opleiding om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Per jaar zijn er vijf aanvraagrondes. Bij de ...

08-03-2022
Redactie
 

Kopzorgen voor re-integratie long covid-patiënten

Rond deze tijd in het jaar 2020 raakten de eerste Nederlanders besmet met covid-19. Duizenden medewerkers, vooral in de zorg, liepen daarbij long covid op. Zij dreigen nu na twee jaar ziekte ...

28-02-2022
Redactie
 

Arbeidsovereenkomst ontbonden bij onbereikbare zieke werknemer

Het ontslaan van een zieke werknemer is in Nederland niet makkelijk. Als een zieke werknemer echter tijdens de ziekteperiode structureel onbereikbaar is en geen re-integratie-inspanningen pleegt, dan ...

12-02-2022
Redactie
 

Ziekteverzuim op recordhoogte door omikron

Het ziekteverzuim is in Nederland enorm gestegen. Arbodiensten melden stijgingen van 30 tot wel 50 procent. Griep en vooral omikron zijn hier debet aan. Bedrijven komen op de krappe arbeidsmarkt in co ...

22-01-2022
Redactie
 

Uitkering zonder beoordeling arts

Trouw schrijft dat het UWV-kantoor in Zwolle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen heeft toegekend zonder medische beoordelingen. Dit is in strijd met de WIA. Volgens de krant is overgegaan tot deze besli ...

15-01-2022
Redactie
 

Ontslag tijdens re-integratie komt werkgever duur te staan

Een werknemer tijdens een re-integratietraject ontslaan, mag dat zomaar? Het antwoord is nee. De Amsterdamse vestiging van een Amerikaans energiebedrijf kwam dit onlangs duur te staan. Tijdens de onts ...

29-12-2021
Redactie
 

Werken met een WIA-uitkering resulteert in een lastige spagaat

Voor mensen in de WIA kan werken met een uitkering knap ingewikkeld zijn. Zo bericht Trouw over Jerry die werkt naast zijn WIA-uitkering en als gevolg van een foutje het veertienvoudige moet terugbeta ...

23-12-2021
Redactie
 

Regeerakkoord: wat te verwachten voor re-integratie en de arbeidsmarkt

Op woensdag 15 december presenteerde het kabinet het regeerakkoord. Daarin staat wat het nieuwe kabinet de komende regeringsperiode wil doen. Dit is wat je kunt verwachten voor re-integratie en de arb ...

16-12-2021
Redactie
 

Forse stijging in ziekteverzuim en verzuim langer

We zitten middenin het griepseizoen en de coronapandemie is nog in volle gang. En dat blijkt ook wel uit de cijfers, veel mensen zijn ziek. Verkoudheid, griep of corona, het aantal ziekmeldingen is me ...

23-11-2021
Redactie
 

UWV rekent WIA-voorschotten onterecht door aan eigenrisicodragers

Het UWV heeft ten onrechte voorschotten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen doorberekend aan eigenrisicodragers. Dat oordeelt de rechtbank Limburg. De voorschotten ontstaan doordat het UWV achterst ...

17-11-2021
Redactie
 

Intentieverklaring voor succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie

Beroepsverenigingen en brancheorganisaties hebben intentie uitgesproken om de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) door te ontwikkelen. Doel is een gemeenschappelijke taal en een uniform begrippenkader.

17-11-2021
Redactie
 

Met 'snotneusprotocol' de strijd aan tegen griepgolf

Nu de herfst echt zijn intrede heeft gedaan, dienen ook de eerste griepgevallen zich aan. Dankzij de corona lockdown heeft het griepvirus vorige winter maar weinig kans gehad zich te verspreiden. De v ...

25-10-2021
Redactie
 

Kansen voor re-integratie ten tijde van mismatches

Het gaat gelukkig goed met onze Nederlandse economie. Dat zie je ook direct terug op de arbeidsmarkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde recent nog een stijging van het aantal werkend ...

16-10-2021
Redactie
 

Prinsjesdag 2021: tegemoetkoming kleine werkgevers loondoorbetaling bij ziekte

Hoewel het kabinet een demissionaire status heeft, staat er voor 2022 toch het nodige op het programma op het gebied van re-integratie en sociale zekerheid. Een belangrijk onderdeel daarbij vormen het ...

23-09-2021
Redactie
 

MKB Nederland vraagt aandacht voor de verzuim-ontzorg-verzekering

Een werknemer die langdurig uit de running is vanwege een ziekte. Dat is allereerst natuurlijk een nachtmerrie voor de werknemer zelf. De gevolgen zijn vaak immens groot en nauwelijks te overzien op h ...

14-09-2021
Redactie
 

UWV stopt met terugvorderen voorschotten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Het UWV stopt met het terugvorderen van voorschotten voor WIA-uitkeringen. Het gaat om zieke mensen die na maanden wachten op hun keuring toch geen recht blijken te hebben op een WIA-uitkering. V ...

31-08-2021
Redactie
 

Werknemers met kanker of herseninfarct gebaat bij gespecialiseerde re-integratiebureaus

Mensen met kanker, hersenletsel, een burn-out of chronische vermoeidheid, voelen zich beter geholpen bij een gespecialiseerd re-integratiebureau dan bij de bedrijfsarts. Dat zegt hoogleraar en revalid ...

24-08-2021
Redactie
 

Meer vacatures dan werklozen

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er meer banen dan werkzoekenden zijn. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is dat in 50 jaar niet g ...

17-08-2021
Redactie
 

Ziekteverzuim terug op niveau van voor corona

In het 2e kwartaal is het aantal ziektemeldingen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt de Arbo Unie. Het ziekteverzuim is daarmee terug op het niveau van voor de coronacrisis. Tegelijkertijd ...

31-07-2021
Redactie
 

Arbeidsmarktkrapte voor steeds meer beroepsgroepen

Uit een analyse van de NOS op basis van cijfers van het UWV blijkt dat er steeds meer schaarste ontstaat voor uiteenlopende beroepsgroepen. Nieuwkomers zijn bijvoorbeeld loopbaanadviseurs, verkopers, ...

05-07-2021
de redactie
 

Extra budget voor mensen met psychische aandoeningen

Het kabinet trekt 18 miljoen euro uit voor IPS-trajecten om de baankansen voor mensen met een psychische aandoening te vergroten. Met dit bedrag kunnen 2300 trajecten voor 2021 en 2022 gestart worden. ...

28-06-2021
de redactie
 

UWV zoekt naar oplossingen voor burgers die in de knel raken in systemen

Het UWV wil voorkomen dat burgers tussen wal en schip vallen in de systemen van de uitvoeringsorganisatie en de soms strikte wetgeving. Hiervoor is een speciale afdeling ontwikkeld, de zogenaamde maat ...

25-06-2021
de redactie
 

Onbenut arbeidspotentieel is gestegen

Het onbenut arbeidspotentieel steeg in 2020 met bijna 100.000 naar 1,1 miljoen Nederlanders. Ook de werkloosheid nam na vijf jaar daling weer toe. In dit artikel meer over de verschillen tussen onbenu ...

29-05-2021
de redactie
 

Fouten bij beoordeling arbeidsongeschiktheid

Een paar honderd cliënten van het UWV zijn gedupeerd omdat fouten zijn gemaakt bij het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid. Het gaat om minimaal 175 mensen die tussen 2006 en 2010 een WIA-uit ...

27-05-2021
de redactie
 

Mensen stromen nauwelijks uit de WIA naar werk

Mensen die in de WIA geraken, komen daar maar nauwelijks uit. Na vijf jaar in de WIA blijkt vier vijfde nog de arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontvangen. Daarnaast wachten velen nog op ee ...

21-05-2021
de redactie
 

UWV slaat zich goed door coronajaar

Het UWV is goed door het zware coronajaar gekomen. Het was ongekend wat er gebeurde in maart 2020, zo lezen we ook in het jaarverslag van het UWV. Werkgevers deden massaal een beroep op de regeling we ...

30-04-2021
de redactie
 

Oudere werkzoekenden komen moeilijk aan de bak

Oudere werkzoekenden vinden nog altijd moeilijk een nieuwe baan. Leeftijdsdiscriminatie is de meest ervaren discriminatievorm bij het zoeken naar een nieuwe baan. Dat blijkt uit verschillende onderzoe ...

09-04-2021
de redactie
 

Werk naast uitkering zorgt voor problemen

Uit een onderzoeksrapport van de Landelijke Cliëntenraad blijkt dat zes op de tien uitkeringsgerechtigden die gaat werken in financiële problemen komt. Dit houdt verband met de manier waarop ...

25-02-2021
de redactie
 

Gelijktrekking Wajong niet zonder problemen

Bij het gelijktrekken van de Wajongregelingen ontstaan een aantal problemen. Zo blijkt dat sommige werkende Wajongers per maand minder geld overhouden dan vorig jaar. Het ministerie van Sociale Z ...

18-02-2021
de redactie
 

Leidinggevenden willen geen werknemers met psychische problemen

Mensen die kampen met psychische aandoeningen worden drie tot zeven keer vaker afgewezen voor een baan. Uit onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences blijkt dat werkgevers zich ...

01-02-2021
de redactie
 

Werkloosheid verder gedaald

Dat klinkt vreemd in huidige tijden: werkloosheid verder gedaald. Toch klopt het als we kijken naar de ontwikkeling van de afgelopen maanden. Als we echter kijken naar de situatie ten opzichte van een ...

27-01-2021
de redactie
 

IT-systeem UWV onder de loep

Het UWV liet onderzoek doen naar haar IT-systeem Sonar. Het blijkt dat persoonsgegevens van 4,1 miljoen mensen die nu of in het verleden klant waren bij het UWV zijn op te vragen door duizenden ambten ...

12-01-2021
de redactie
 

Ziekteverzuim hoogste sinds 2003

In 17 jaar is het aantal ziekmeldingen op het werk niet meer zo hoog geweest als nu. Het afgelopen kwartaal meldde 4,4 procent van de werkenden zich ziek. In vrijwel alle branches was het verzuim hoge ...

14-12-2020
de redactie
 

Wat kan ik als werkgever doen tegen een loonsanctie?

Het goede nieuws voor werkgevers is dat het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt vanaf 1 september 2021. Hierdoor verdwijnt er veel onzekerheid ten aanzien van de loonsanctie en de lo ...

03-12-2020
de redactie
 

WW-uitkeringen sterk toegenomen door coronacrisis

Door de coronacrisis verdwenen 125.000 banen tussen februari en september. Dit ging gepaard met een sterke toename van het aantal WW-uitkeringen. Eind september werden 278.000 uitkeringen verstrekt, e ...

28-11-2020
de redactie
 

Minder mensen met arbeidsbeperking aan het werk

In de afgelopen jaren zijn significant minder mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen dan de jaarlijkse rapportages van het ministerie van sociale en werkgelegenheid laten zien. Dat zegt ...

16-11-2020
de redactie
 

Kabinet wil werklozen inzetten om zorg en onderwijs te ondersteunen

Het kabinet wil werklozen gaan inzetten in de zorg en het onderwijs omdat deze sectoren kampen met een hoge werkdruk en ziekteverzuim. Dat maakte minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken bekend ...

30-10-2020
de redactie
 

Beroepen waar makkelijk werk in te vinden is

Zelfs tijdens corona met een groeiende werkloosheid is en blijft er nog veel werk voor een aantal beroepsgroepen. In het bijzonder technici en mensen in de zorg zijn zeer gewild. Dit blijkt uit een an ...

28-09-2020
de redactie
 

Aantal burn-outs blijft vooralsnog gelijk in coronacrisis

Het TNO onderzocht het effect van de coronacrisis op werknemers. Verrassend genoeg blijken mensen zich net zo gezond te voelen als voor de crisis  en soms zelfs beter. Het aantal burn-outklachten ...

26-09-2020
de redactie
 

Vier miljoen verborgen burn-outs

Volgens een onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB) zouden er vier miljoen verborgen burn-outs in Nederland zijn. Dat zijn mensen die binnen een halfjaar kunnen u ...

21-08-2020
de redactie
 

Aantal loonsancties politie daalt

In 2018 kostten de loonsancties de politie nog circa 3 miljoen euro. In 2019 kwam dat uit op ongeveer 2,5 miljoen euro. Het aantal loonsancties nam af met 28. De politie heeft de afgelopen jaren versc ...

31-07-2020
de redactie
 

Vragen over re-integratie aan minister Koolmees

Kamerleden hadden verschillende vragen en opmerkingen voor minister Koolmees over re-integratie. Hoe re-integratie bijvoorbeeld makkelijker gemaakt kan worden voor werkgevers en werknemers? Minister K ...

27-07-2020
de redactie
 

UWV kantoren weer open vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli komt de reguliere dienstverlening van het UWV weer voorzichtig op gang na de coronaperiode. Dat betekent dat medische beoordelingen of gesprekken met cliënten weer gewoon op kantoor ...

30-06-2020
de redactie
 

Grootste toename werkloosheid

Het aantal mensen met een baan is in april met 160.000 gedaald volgens het CBS. Zelfs de grootste toename van de werkloosheid in Nederland sinds deze cijfers worden bijgehouden. Het aantal WW-uitkerin ...

22-05-2020
de redactie
 

Hoe omgaan met ziekte en re-integratie tijdens corona?

Veel regels en richtlijnen die gelden voor werkgevers en werknemers bij ziekte en re-integratie zijn tijdens corona onveranderd gebleven. Vanzelfsprekend zijn de gebruikelijke procedures wel degelijk ...

21-05-2020
de redactie
 

Coronacrisis belemmert re-integratie volgens CNV

Veel zieke werknemers kunnen volgens het CNV momenteel niet re-integreren omdat bedrijven gesloten zijn als gevolg van de coronacrisis. Uit een enquete blijkt dat duizenden langdurig zieke werknemers ...

28-04-2020
de redactie
 

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen bij het UWV voor de transitievergoeding betaald bij ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatieregeling geldt voor ...

24-04-2020
de redactie
 

In deze sectoren is volgens het UWV nu veel werk

Door de coronacrisis zijn veel sectoren hard getroffen. Maar het UWV wijst tegelijkertijd op andere branches waar nu juist werk te over is. Hieronder een selectie van sectoren waar je het werk voor he ...

23-04-2020
de redactie
 

Re-integratie tijdens corona

De coronacrisis heeft ook zijn weerslag op de manier van beoordelen van re-integratie door het UWV. Daarom is de Wet Poortwachter aangevuld met een tijdelijke addendum met richtlijnen over bijvoorbeel ...

02-04-2020
de redactie
 

Jaaroverzicht: re-integratie in 2020

Zo vlak na de jaarwisseling is het een mooi moment om om vooruit te kijken. Welke belangrijke gebeurtenissen op het gebied van re-integratie kunnen we verwachten in 2020? Tijd voor een nieuwjaarslijst ...

02-01-2020
de redactie
 

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt profiteren weinig van arbeidskrapte

Bij werkgevers staan een recordaantal vacatures open. Toch nemen werkgevers maar weinig mensen aan met afstand tot de arbeidsmarkt. Moelijk hebben het bijvoorbeeld vijftigplussers en mensen met een ar ...

10-10-2019
de redactie
 

José Lenders - re-integreren vanuit zingeving

Op 24 jarige leeftijd werd José Lenders langdurig ziek zonder een medische oorzaak. Verrijkt met veel levenswijsheid uit deze periode ontwikkelde zij het boek 'Van Werkstress naar Passie'. In d ...

31-08-2019
de redactie
 

Luna Colma - Mens en ontwikkeling als rode draad

Ingrid Broeder (rechts op de foto) van Luna Colma kent een interessante carrière met functies in verschillende vakgebieden. Tijdens ons interview wordt al snel een ding duidelijk ...

10-05-2019
de redactie
 

Hoe stoppen we verdere stijging psychisch verzuim?

De afgelopen jaren steeg het gemiddelde verzuim en deze trend heeft zich ook in 2018 voortgezet. Waar in 2016 het gemiddelde verzuim nog uitkwam op 3,5% was dat in 2018 al 4,2%. Wat opvalt is dat psyc ...

11-04-2019
de redactie
 

Investeert u al in werkgeluk?

Werkgeluk vastleggen in de cao? 'Doen!', zegt CNV. In de onderhandelingen met het ING is de vakbond overeengekomen dat werkgeluk een hoofdrol moet gaan spelen in de nieuwe cao. De komende twee jaar ga ...

23-03-2019
de redactie
 

Verdere toename burn-outklachten op de werkvloer

Het blijft een hot item in de media: burn-out. Sommige mensen zetten vraagtekens bij de ernst en het vóórkomen van deze aandoening. Toch komt uit veel onderzoeken steeds opnieuw naar vor ...

23-02-2019
de redactie
 

Is het nieuwe gehandicaptenplan een verbetering?

In 2015 sloten de deuren van sociale werkplaatsen voor nieuwe werknemers. Het kabinet Rutte II had ambitieuze plannen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen bij reguliere be ...

31-01-2019
de redactie
 

Jaaroverzicht: re-integratie in 2018

Zo rond de jaarwisseling is het een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Welke belangrijke gebeurtenissen op het gebied van re-integratie vonden afgelopen jaar plaats? Tijd voor een e ...

01-01-2019
de redactie
 

Toch geen kortere loondoorbetaling bij ziekte?

Het regeerakkoord was er duidelijk over: kleine werkgevers zouden nog slechts één jaar de verplichting hebben om loon door te betalen bij langdurige ziekte van een werknemer. Uiterlijk i ...

11-11-2018
de redactie
 

Burn-out en re-integratie: wat zijn de trends?

De afgelopen jaren is er een stijgende lijn merkbaar in het aantal werknemers met een burn-out. Wij vroegen ons af wat re-integratiebureaus van deze stijging merken. Uit de enquête die wij aan r ...

24-10-2018
de redactie
 

Steeds vaker conflicten bij re-integratie

Re-integratie veroorzaakt steeds vaker juridische problemen. Dit blijkt uit de Juridische Barometer, een rapportage van Stichting Achmea Rechtsbijstand. In de eerste helft van 2018 deden ruim 1645 men ...

23-09-2018
de redactie
 

Falkstone: staat naast werkgever en werknemer

In gesprek met Dorris Falkenstein van Falkstone organisatie- en loopbaanadvies valt direct haar gedrevenheid op. Voor haar is een re-integratietraject pas geslaagd wanneer er een duurzaam resultaat be ...

29-08-2018
de redactie
 

Veranderingen bij ziekteverzuim door privacywetgeving (AVG)

Onlangs is de nieuwe privacywetgeving (AVG) ingegaan. Deze wet heeft ook invloed op de manier waarop gegevens omtrent ziekteverzuim vastgelegd mogen worden. Voor zowel werkgevers als re-integratiebedr ...

17-08-2018
de redactie
 

Meer ondersteuning Wajongers richting werk

In 2015 grotendeels overgegaan in de Participatiewet komen alleen mensen die door een beperking voor hun 18e jaar ontstaan en duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben nog in aan ...

22-07-2018
de redactie
 

Stijging ziekteverzuim in MKB

De cijfers liegen er niet om: het gemiddelde verzuim van werknemers in het MKB stijgt al een hele tijd. In 2016 lag het percentage op 3,4%, in 2017 steeg het naar 3,5%. In de eerste periode van 2018 l ...

15-07-2018
de redactie
 

ViaWMO: net dat stapje extra

Dat Gwen Fleuren van ViaWMO een passie heeft voor haar werk is direct te merken wanneer je met haar in gesprek gaat. Ze doet er alles aan om het beste in haar cliënten naar boven te halen. Daarbi ...

10-06-2018
de redactie
 

Hulp bij re-integratie psychisch kwetsbaren

Van de groep werklozen heeft een relatief groot deel te maken met psychische problemen. Deze psychische problemen maken het lastiger om aan het werk te komen. Deze problemen zitten niet alleen de werk ...

03-06-2018
de redactie
 

UWV test effectiviteit re-integratiebegeleiding

Vele miljoenen gaan er jaarlijks om in de re-integratie van werklozen, zieken en mensen met een arbeidsbeperking. Kritiek op het UWV is geen onbekend verschijnsel. De resultaten van de bestede re-inte ...

26-05-2018
de redactie
 

Wetsvoorstel verkorting WGA-risicoperiode ligt klaar

Regering Rutte-III beloofde in het regeerakkoord verschillende maatregelen om de drempel voor werkgevers om werknemers aan te nemen te verlagen. Verkorting van de WGA-risicoperiode was een van die gen ...

04-05-2018
de redactie
 

De succesvolle eigen koers van arbeidsdeskundigen MCZ

De slogan van MCZ spreekt boekdelen: SCHAKEL NAAR WERK. De arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches van MCZ richten zich op alle aspecten rondom uitval op het werk. Niet alleen re-integratie en outp ...

08-04-2018
de redactie
 

Grotere rol verzuimverzekeraars bij plannen kabinet

In het regeerakkoord zijn plannen opgenomen om de loondoorbetalingsplicht te verkorten. Momenteel hebben werkgevers bij ziekte van hun werknemer de plicht om twee jaar loon door te betalen. Zeker ...

18-03-2018
de redactie
 

Goed verzuimbeleid moeilijker door nieuwe privacywetgeving

Door de voortschrijdende digitalisering wordt het steeds lastiger om persoonlijke informatie te beschermen. Om dit alles in goede banen te leiden, gaat op 25 mei 2018 een nieuwe Europse privacy wet&nb ...

11-03-2018
de redactie
 

Fith: de kracht van senior adviseurs bij arbeidsbemiddeling

Fith is een arbeidsbemiddelingsbureau uit Den Bosch, die sinds 2000 re-integratie- en outplacementdiensten verzorgt. Opvallend is dat ze bij hun bemiddeling uitsluitend gebruik maken van senior advise ...

16-02-2018
de redactie
 

Gebruik van big data bij re-integratie

Dat big data ook van grote waarde kan zijn voor re-integratie blijkt uit een onderzoek van Merel Schuring, postdoctoraal onderzoeker arbeid en gezondheid aan de Erasmus MC, Rotterdam. Met be ...

03-02-2018
de redactie
 

Politie betaalt miljoenen aan loonsancties

De politie betaalt jaarlijks miljoenen aan loonsancties aan het UWV omdat de re-integratie van zieke werknemers niet in orde is. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag. Sinds 2013 is het aan ...

21-01-2018
de redactie
 

De bijstand als eindstation

De Participatiewet heeft als doel zo veel mogelijk mensen (weer) deel te laten nemen aan het arbeidsproces. In de praktijk blijkt dit doel nog niet zo makkelijk te behalen. Sterker nog: in veel gemeen ...

13-01-2018
de redactie
 

Re-integratietraject bij faillissement eigenrisicodrager in handen verzekeraars

Op 14 december jl. heeft minister Koolhuis van Sociale Zaken een convenant ondertekend. Dit deed hij samen met het UWV en het Verbond van Verzekeraars. Beide instanties zijn betrokken bij de re-integr ...

05-01-2018
de redactie
 

Sociale werkplaatsen richten zich meer op re-integratie

In 2015 zijn met de Participatiewet de Bijstandswet, Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening samengevoegd. Het doel van de Participatiewet was het creëren van een voorziening voor alle men ...

31-12-2017
de redactie
 

Thuiswerken en ziekteverzuim [feiten en fabels]

Niet iedere werkgever is even blij met medewerkers die (gedeeltelijk) thuiswerken. Het is een hardnekkige gedachte dat werknemers thuis minder efficiënt werken dan op de zaak. In plaats van het d ...

15-12-2017
de redactie
 

Risico op burn-out verkleinen? [7 tips]

Bent u hoogopgeleid? Dan zou u ook zomaar kunnen behoren tot die 10 procent hoogopgeleiden met een verhoogd risico op een burn-out. Dit hoge risico blijkt uit cijfers die Intermediair verzamelde, same ...

06-12-2017
de redactie
 

Re-integreren met een arbeidsbeperking

Re-integreren kan best pittig zijn. Nog lastiger wordt het bij re-integratie wanneer er sprake is van een arbeidsbeperking op psychisch of lichamelijk vlak. Dit is heel gevarieerd waarbij zowel gedach ...

02-12-2017
de redactie
 

Regeerakkoord slecht voor zieke uitzendkracht

Het nieuwe regeerakkoord is klaar, waardoor inmiddels ook bekend is wat het kabinet voor plannen heeft op het gebied van arbeid en verzuim. Na doorrekening van de nieuwe plannen, wordt een ding pijnli ...

12-11-2017
de redactie
 

Impact regeerakkoord op arbeid en re-integratie

Het regeerakkoord is klaar. Zeventig pagina’s vol met plannen voor de komende vier jaar, met als titel ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Het afgelopen jaar is veel gesproke ...

26-10-2017
de redactie
 

InterTransfer: eigenwijze, voortvarende aanpak bij re-integratie

Regelmatig zetten we een re-integratiebedrijf in de spotlights. Deze keer is het de beurt aan InterTransfer, al meer dan 10 jaar actief vanuit verschillende locaties in het midden en oosten van het la ...

25-10-2017
de redactie
 

De financiële risico's van verzuim en re-integratie

Verzuim kost veel geld. Zoveel geld zelfs, dat de financiële risico’s voor kleinere ondernemers voldoende reden kunnen zijn om geen extra personeel aan te nemen. Maar ook voor grotere ondernemingen ...

03-10-2017
de redactie
 

MAA Coaching zoekt de kracht in verbinding

Regelmatig zetten we een re-integratiebedrijf in de spotlights. Deze keer is het de beurt aan MAA Coaching, een re-integratiebureau uit Apeldoorn dat sinds 1994  re-integratie-, outplacement ...

24-09-2017
de redactie
 

Doorbetaling loon bij ziekte breekpunt sociaal akkoord

De afgelopen periode hebben werkgevers en vakbonden met informateur Gerrit Zalm rond de tafel gezeten. De bedoeling was dat uit hun gesprekken een sociaal akkoord zou komen. Vakbonden CNV, FNV en VNP ...

08-09-2017
de redactie
 

Nieuwe richtlijn Kanker en Werk

Uitval door ziekte is divers. Een bekend voorbeeld van uitval met een grote kans op succesvolle re-integratie vormen burn-outs. Heel anders ligt dit bij progressieve ziektes, zoals Parkinson en v ...

31-08-2017
de redactie
 

Re-integratie in top-3 redenen ontslag op staande voet

De Volkskrant bracht onlangs interessante onderzoeksresultaten naar buiten over ontslag. Gedurende het afgelopen jaar zijn de uitspraken van 194 rechtszaken over ontslag op staande voet gepubliceerd. ...

20-08-2017
de redactie
 

Ziekte mag niet van invloed zijn op hoogte WW [definitieve uitspraak]

Een werkloze vrouw die vond dat zij van het UWV een te lage WW-uitkering kreeg, heeft via de Centrale Raad van Beroep alsnog haar gelijk kunnen halen. Het UWV berekende haar uitkering op basis van haa ...

13-08-2017
de redactie
 

Cijfers CBS geven vertekend beeld van hoogte werkloosheid

Het CBS kon afgelopen week goed nieuws brengen: voor het eerst sinds 2011 ligt het percentage werklozen onder de 5 procent. De Nederlandsche Bank juicht echter nog niet. Volgens de Bank klopt het gesc ...

25-07-2017
de redactie
 

Meer dan 5000 zieken wachten op eerstejaarskeuring UWV

Onlangs schreef demissionair minister Lodewijk Asscher een brief aan de Tweede Kamer over de achterstanden bij het UWV. Een probleem dat al langer bekend is. Uit de laatste update blijkt echter dat de ...

23-07-2017
de redactie
 

Welke re-integratie keurmerken en brancheorganisaties zijn er?

Wanneer u een re-integratiebedrijf inschakelt, zoekt u natuurlijk een kwaliteitswaarborg. Een keurmerk kan extra zekerheid bieden. Welke relevante brancheorganisaties en keurmerken zijn er voor de re- ...

16-07-2017
de redactie
 

Burn-out door werkstress: heb ik recht op een schadevergoeding?

Een burn-out kan tal van oorzaken hebben. Soms zijn dit privéproblemen, een andere keer is het een combinatie van werk en privé. Is uw werk de oorzaak van een burn-out? Dan kan het zomaa ...

11-07-2017
de redactie
 

4 Redenen om een re-integratiebureau in te schakelen

Zit u thuis door ziekte en wilt u weer aan het werk? Of heeft u een zieke werknemer die weer moet re-integreren? Dan kan het handig zijn om een re-integratiebureau in te schakelen. We zetten vier bela ...

05-07-2017
de redactie
 

Wat de werkgever leert van burn-out? Helemaal niets!

Wat leren werkgevers van een burn-out? Helemaal niets! Althans volgens het Zilveren Kruis die Kantar Public het leereffect na een burn-out liet onderzoeken. Aanleiding vormden burn-out cijfers van het ...

30-06-2017
de redactie
 

Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

Een veel voorkomende misvatting over de bedrijfsarts is dat deze pas bij ziekte in beeld komt. Maar ook wanneer je nog niet ziek bent, kun je bij de bedrijfsarts terecht voor advies. Daarnaast verrich ...

22-06-2017
de redactie
 

Vrijwilligerswerk tijdens re-integratie [de voor- en nadelen]

Wanneer u werkloos thuis zit met een uitkering, gaan de dagen vaak maar langzaam voorbij. Het is prettig om iets om handen te hebben om de tijd door te komen. Dat brengt de vraag: is het doen van vrij ...

13-06-2017
de redactie
 

5 tips voor een succesvolle re-integratie na ziekte

Hoe zorg je ervoor dat re-integratie goed verloopt? Hoe voorkom je dat re-integratie complicaties met zich meebrengt? Er staat namelijk veel op het spel en belangen van werknemers en werkgev ...

07-06-2017
de redactie
 

Effectyf: re-integratie en coachingtrajecten op maat

Effectyf is specialist op het gebied van re-integratie voor mensen met onder meer autisme (ASS), cardiale problemen en kanker. We zijn benieuwd hoe de landelijke re-integratiespecialist deze specifiek ...

07-05-2017
de redactie
 

Langdurige werkloosheid daalt maar nog veel werk te verzetten voor ouderen

De langdurige werkloosheid in Nederland is voor het eerst sinds 2009 gedaald volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze daalde 17 procent, van 259.000 naar 216.000. Wat opvalt is dat d ...

17-02-2017
de redactie
 

Het aantal arbeidsrechtelijke zaken rond ziekte en re-integratie neemt flink toe

Ziekte en re-integratie monden steeds vaker uit in arbeidsrechtelijke zaken. Dat stelt Stichting Achmea Rechtsbijstand in haar Juridische Barometer 2016-2017. Werkgevers sturen strakker op ziekteverzu ...

16-02-2017
de redactie
 

Hoogbegaafde vindt moeilijk een baan

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) heeft werkloze hoogbegaafden gevraagd naar de oorzaken van hun werkloosheid. Uit het onderzoek blijkt dat werklozen denken dat hun hoogbegaafdheid ee ...

16-02-2017
de redactie
 

Prinsjesdag: Beoordeling re-integratietrajecten door het UWV eenvoudiger

Een van de doelstellingen van het kabinet is het bijschaven van het re-integratieproces en het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Wat gaan werkgevers en werknemers hiervan me ...

25-09-2016
de redactie
 

Arbeidsgehandicapten werken vaker bij reguliere werkgever

De overheid en in het bijzonder bedrijven liggen goed op schema bij het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten. Volgens het UWV zijn er 21.057 echte banen bijgekomen in 2015 voor mensen die ware ...

15-07-2016
de redactie
 

Oog voor WerK: persoonlijke loopbaancoaching

Hans Meyer is sinds 2004 actief als professioneel loopbaan- en re-integratiecoach. In dit interview vragen we Hans naar de Wet BeZaVa (de nieuwe Ziektewet) en zijn visie op de re-integratiemarkt. ...

04-07-2016
de redactie
 

Happel Company: experts in re-integratie

We spreken met Stijn Happel, directeur van Happel Company. In dit informatieve interview heeft hij tips voor werkgevers en werknemer die te maken krijgen met re-integratie. Ook vertelt hij over de twe ...

16-06-2016
de redactie
 

Re-integratie van mensen met psychiatrische aandoeningen gestimuleerd

UWV en GGZ Nederland gaan de komende jaren intensief samenwerken om meer mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen naar werk te begeleiden. Voor een periode van vijf jaar is een subsidie van 20 ...

15-06-2016
Redactie
 

Vermijd deze 10 grootste clichés op LinkedIn

Je Linkedin-Profiel aantrekkelijker maken met woorden als 'creatief' of 'gedreven'. Op het eerste gezicht klinken deze termen interessant maar pas wel op met zulke standaardtermen. Hoe wil je immers b ...

29-03-2016
Redactie
 

De 6 belangrijkste vaardigheden voor het behouden van je baan

Door robots en automatisering gaan de komende jaren naar schatting 5 miljoen banen verdwijnen. Maar geen reden voor paniek, er zijn genoeg werkzaamheden die computers en machines niet kunnen. Hierdoor ...

20-03-2016
Redactie
 

Het Open Raam: persoonlijke ontwikkeling en loopbaancoaching

Vanuit Amsterdam-West is Emmie Leenen al sinds 2007 actief als zelfstandig coach. Met haar organisatie Het Open Raam helpt ze mensen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Ze vertelt ...

21-02-2016
de redactie
 

Werkcontact: spoor 2 trajecten en jobhunting

Joep Herni is outplacementadviseur en jobhunter van Werkcontact, een re-integratie- en outplacementbedrijf met Haagse roots. Inmiddels is Werkcontact werkzaam in Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Bra ...

30-12-2015
Redactie
 

POR: arbeidsspecialist in Brabant en Gelderland

Willem Peters is algemeen manager bij P.O.R., een re-integratiebedrijf dat sinds 2003 actief is in Noord-Brabant en Gelderland. In dit interview vertelt hij ons meer over hun re-integratiediensten en ...

29-11-2015
Redactie
 

Breinperspectief: specialist in Niet Aangeboren Hersenletsel

We spreken met Caroline Peters van Breinperspectief over NAH: Niet Aangeboren Hersenletsel. Caroline heeft jarenlang ervaring op het gebied van NAH coaching en re-integratie. In dit interview vertelt ...

02-11-2015
Redactie