re-integratie kiezen logo

Zoeken naar re-integratiebedrijven


Logo bedrijf
Re-integratie UWV   Werkfit Maken   Tweede Spoor   Eerste Spoor   Outplacement   Werkplekonderzoek   Loopbaanbegeleiding   Sollicitatietraining   Wet Poortwachter   Paardencoaching  
Adres Spadelaan 212
Postcode 7331 AL Apeldoorn
Telefoon 055-5348740
Website http://www.maa-coaching.nl
E-mail info@maa-coaching.nl
Contactpersoon Ineke van Rheenen
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk Blik op Werk keurmerk met klanttevredenheid 8,7 en Noloc erkend loopbaanprofessional
Contact opnemen

MAA Coaching

Voor wie?
Voor werkgevers, die langdurig zieke medewerkers intern of extern willen herplaatsen. Voor werknemers die in overleg met de werkgever hun loopbaan intern of extern willen voortzetten.
 
Wat komt er aan bod?
Bij interne re-integratie 2e spoor krijgt u advies, bijvoorbeeld met betrekking tot de inzet van instrumenten of het aanpassen van een mogelijke werkplek. Bij externe re-integratie gaan we actief met u of uw medewerker op zoek naar passend werk.
 
We begeleiden mensen individueel bij hun re-integratietraject. Het is een intensieve begeleiding, erop gericht om na een onderbreking van het arbeidsproces weer in beweging te komen, het zelfvertrouwen te hervinden en zich weer op de toekomst te richten. Het re-integratietraject verloopt in vaste stappen met een heldere doelstelling voor ogen.
 
Wat levert het op?
Een nieuwe functie bij een andere organisatie. Ook een om-, her- of bijscholingstraject, dat reëel perspectief op werk biedt, behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan men ervoor kiezen, als de kansen op succes goed zijn, te starten met een eigen bedrijf. Verreweg de meeste cliënten slagen erin binnen een jaar een nieuwe werkplek te vinden. Lukt dit onverhoopt niet, dan weet u in ieder geval wat u wilt en hoe u uw doel kunt bereiken. Met de verworven inzichten en aangereikte handvatten kunt u zelfstandig verder.
 
UWV-Werkfit maken
 Binnen de dienst Werkfit maken gaat u met een coach aan de slag om uw persoonlijke effectiviteit te verbeteren en om uw arbeidsmarktpositie in kaart te brengen. U bepaalt samen op welke activiteit de focus ligt, zo volgt u een traject op maat. Uitgebreide informatie is te vinden op onze website www.maa-coaching.nl.

Privacy

Tijdens uw traject waarborgt MAA coaching uw privacy, zoals opgenomen in ons privacy reglement, op te vragen bij ons secretariaat. Wij voldoen aan de meldingsplicht conform de WBP bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts na uitdrukkelijke toestemming van u aan derden ter inzage gegeven

MAA - coaching heeft het BOW keurmerk sinds 2006  en werkt vanuit het zelfmanagementprincipe! Meer over MAA Coaching? Lees dan ook het interview met oprichtster Ineke van Rheenen.