re-integratie kiezen logo

Re-integratie Verzekeraar specialisten in de regio Amsterdam

Verzekeraars schakelen vaak externe re-integratiebureaus in bij ziekteverzuim van hun verzekerden. Vind hier re-integratiebegeleiding voor verzekeraars voor ondersteuning van diensten als 2e spoor, 3e spoor en re-integratie bij letselschade. 


Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Re-integratie Derde Spoor  Re-integratie Eerste Spoor  Re-integratie Verzekeraar  Re-integratie voor Arbodiensten  Outplacement  
Adres Grachtweg 2
Postcode 2161 HN Lisse
Website https://www.work2work.net
E-mail info@work2work.nl
Beoordeling/ Keurmerk Klanttevredenheid 8,4
Contact opnemen
Work2Work is onder andere gespecialiseerd in personele diensten zoals; Spoor 2 en 3 re-integratie, Outplacement-, en Mobiliteitstrajecten. Met deze re-integratiediensten helpen wij werkgevers kosten te besparen, verdienvermogen te realiseren voor werknemers en UWV loonsancties te voorkomen. Dit met als doel de schadelast te beperken indien een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is geworden. Voorts zorgen wij ervoor dat we werknemer met de juiste begeleiding weer spoedig aan een (nieuwe) passende externe baan wordt geholpen. 
 
Work2Work heeft een landelijke dekking met lokale expertise. Dit in combinatie met een zakelijk netwerk wat de kansen op succes vergroot. Work2Work gaat uit van een zakelijke dienstverlening vanuit de menselijke maat. We kijken zowel naar de werknemer als de werkgever waar het om gaat en houden tevens het eindresultaat goed in beeld. Dit met als doel een gemeenschappelijke win-win eindsituatie te realiseren voor alle betrokken partijen.
 
Wat kunt u verwachten van Work2Work

Een effectieve doorlooptijd vanaf aanmelding tot start van het re-integratieplan van vier weken in combinatie met het opleveren van het ondertekende re-integratieplan. 

Duidelijke rapportages, korte communicatie lijnen, heldere afspraken in combinatie met een prettige prijs kwaliteit verhouding. 

Het inhoudelijk meedenken door onze arbeidsdeskundigen en re-integratie coaches op strategisch dossier niveau inzake de complexe wet Poortwachter en UWV eisen. 

Ons plaatsingspercentage is goed bij zowel Spoor 2 en 3, Outplacement en Mobiliteit trajecten. 

Ons meest recente klant tevredenheid onderzoek heeft als eindcijfer een 8,4. 

Logo bedrijf
Arbeidsdeskundig Onderzoek  Derde Spoor  Re-integratie Verzekeraar  Tweede Spoor  Wet Poortwachter  50-Plus  Arbeidshandicap 
Adres Hessenbergweg 77b
Postcode 1101 CX Amsterdam
Telefoon 085-0074650
Website https://www.solutionsvpr.nl
E-mail administratie@solutions-vpr.nl
Beoordeling/ Keurmerk OVAL
Contact opnemenWie is Solutions! ?  

Sinds 2003 is Solutions! landelijk werkend, maar regionaal uitvoerend, bezig met de re-integratie, zowel bij loondoorbetaling als bij ziektewet. Als expert op het gebied van begeleiden van zieke (ex)medewerkers is het onze missie om hen naar de juiste nieuwe werkplek te begeleiden. De focus ligt daarbij vanzelfsprekend op mogelijkheden. 
 
We hebben daarvoor alles in huis
 
• Gecertificeerde en geregistreerde arbeidsdeskundigen en ervaren re-integratieconsulenten.
• Weten alles van de Wet Verbetering Poortwachter en de overige Sociale Zekerheid
• Twee eigen kantoren, plm. 40 oproeplocaties in het land
• We stellen eerst een plan van aanpak op en vragen daarop akkoord opdrachtgever, geen onverwachte kosten
• Informeren opdrachtgever standaard binnen de overeengekomen termijnen 
 
Dienstverlening arbeidsdeskundig onderzoek
 
Het Arbeidskundig Onderzoek is een onafhankelijk onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van uw verzuimende (ex)werknemer. Het is bedoeld voor alle werkgevers en verzekeraars die op professionele wijze met verzuim willen omgaan.
 
Verzuim kan een signaal zijn dat er sprake is van onbalans tussen de belastbaarheid en de werkbelasting van een individuele (ex)medewerker. Om te bepalen of de (ex)medewerker met geestelijke en of lichamelijke beperkingen, zijn eigen arbeid nog kan verrichten, is een deskundige beoordeling nodig. Hierin zijn onze arbeidsdeskundigen gespecialiseerd.
 
Om een re-integratietraject op een effectieve wijze in te zetten en te laten verlopen en te zorgen voor een juiste en vlotte vervolgaanpak is de expertise van een arbeidsdeskundige vereist. Deze levert een heldere, concrete rapportage ten behoeve van beleidsvorming, ten behoeve van de beoordeling WIA/WGA en uiteraard een helder advies over aanpassingen in het werk, hulpmiddelen en reintegratie.
 
Dienstverlening re-integratie

De dienstverlening reintegratie traject  kan betrekking hebben op Ziektewet (ZW), Wet Verbetering Poortwachter (WvP) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
 
De (ex)werknemer wordt één op één begeleid door de reintegratieconsulent van Solutions!, deze is tevens het vaste aanspreekpunt gedurende het gehele traject. De (ex)werknemer krijgt met persoonlijke benadering en individuele aanpak, een individueel traject aangeboden waarvan de inhoud in een plan van aanpak wordt vastgelegd en waarbij de voortgang uiteraard in heldere, UWV-proof, periodieke rapportages wordt vastgelegd. De reintegratieconsulent geeft in het plan van aanpak advies over de functies die voor de werknemer mogelijk zijn en of de werknemer in aanmerking komt voor speciale werkvoorzieningen (in overleg met arbeidsdeskundige). Ook begeleidt en bemiddelt de reintegratieconsulent naar een nieuwe baan. Immers uitstroom naar passend werk is voor alle betrokkenen de beste optie!